TMMOB’DAN YASAYA TEPKİ

YASEMİN GUÇTEKIN

AK Parti Hükümeti’nin, Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yasası değişikliğiyle mesleği, odaları ve birliği teslim almaya işlevsizleştirmeye ve parçalamaya çalıştığını belirten TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu Başkanı Ferdan Çiftçi, teslim olmayacaklarını ve odalarına sahip çıkacaklarını belirtti.
Asıl amacın birlikten doğan gücü parçalamak olduğunu savunan Çiftçi, “Kamudan, halktan ve emekten yana yapılanların bundan sonra yapılmaması için böyle bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar. Buna hep birlikte karşı çıkıp direnmemiz lazım” dedi. TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu Başkanı Ferdan Çiftçi ve üyeler, AK Parti hükümetinin TMMOB yasası ile işlevsizleştirmeye karşı çalışmalarını kınadığını ve buna karşı çıkacaklarını belirtti. Çiftçi, “TMMOB yasasını değiştirerek TMMOB’ye yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Odalarımız üyeleri ile birlikte bu sürece karşıdır, on binlerce üyemizle birlikte TMMOB yasasına karşı da direneceğimiz bilinmelidir” dedi.
İzmir’i talan etmek istiyorlar
İzmir’de TMMOB üyesi olan 21 odanın temsilcileri bir araya gelerek AK Parti hükümetini protesto etti. Bu güne kadar halktan ve emekten yana İzmir’de çalıştıklarını belirten TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ferdan Çiftçi, “Çevrenin tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak gelecek kuşaklara sağlıklı, güvenli yaşanabilir bir kent bırakmak adına açtığımız davalar TMMOB’yi iktidarın hedefi haline getirmiştir. Sermayenin yüksek çıkarlarına hizmet eden hiçbir projeden geri atmayan AKP iktidarının İzmir’e dair planlarını biliyor ve bunlara izin vermeyeceğiz. İzmir için her şeyi yapmaya çalışacağız” dedi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ferdan Çiftçi ve üyeler AK Parti Hükümeti’nin TMMOB Yasa tasarısını protesto etti.

Kaynak: Ege Telgraf -06.12.2012