TMMOB ve SGK anlaştı

TMMOB ile SGK arasında imzalanan protokole göre TMMOB her yıl asgari ücret seviyesini belirleyecek. Böylelikle sosyal güvenlik hak ihlallerinin önüne geçilmiş olacak.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında imzalanan protokole göre, bundan sonra TMMOB, eksik ücret ödenmesini önlemek için, asgari ücretleri belirleyecek.

  Protokol, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Cüneyt Olgaç arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalandı. Protokole göre, TMMOB her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek, SGK’ya bildirecek. Mühendis, mimar ve şehir plancıları, belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılamayacak.

  ‘SOSYAL GÜVENLİK TEMEL BİR HAKTIR’

  Protokol, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek amacıyla imzalandı. Protokolle mühendis, mimar ve şehir plancılarının sosyal güvenlik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmiş olacak. ‘İşbirliği protokolü’ olarak imzalanan anlaşmada amaç, “Sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak” şeklinde özetleniyor.

  SGK TEDBİR ALACAK

  8 maddelik protokole göre, SGK, TMMOB tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesinin denetimini ve tedbirlerini almak zorunda. SGK, ‘Sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almayı diğer konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı ve TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde iş birliği yapmayı’ kabul etti. Protokol, sadece yeni bir protokolün devreye girmesiyle geçersiz sayılacak. Protokol, ancak her iki taraf da anlaşma sağlarsa feshedilebilecek. (Ankara/EVRENSEL)

   

  Kaynak: Günlük Evrensel – 02.08.2012