TMMOB SU POLİTİKALARI 2. KONGRESİ 20-22 MART’TA

TMMOB SU POLİTİKALARI 2. KONGRESİ 20-22 MART'TA

TMMOB Su Politikaları 2. Kongresi 20-22 Mart 2008 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. TMMOB adına sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen ve üç gün sürecek kongre kapsamında, 5 paralel oturum ve 5 panel gerçekleştirilecek.


20 MART 2008 – PERŞEMBE


10:00 – 11:00 Açılış Konuşmaları

– Prof. Dr. İbrahim Gürer, Kongre Başkanı
– IMO Yönetim Kurulu Başkanı
– Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

11:30 – 12:00 Çağrılı Konuşmacı
Engin Caner Koncagül

Birleşmiş Milletler Dünya Su Değerlendirme Programı Uzmanı
"Dünya Su Değerlendirme Programı ve Dünya Su Kalkınma Raporu"

12:00 – 12:30 Çağrılı Konuşmacı
Prof. Dr. Turhan Acatay

"2007'deki Sıcaklık ve Kuraklık Konusunda Rasatların Söylediği"

1. Oturum Ulusal ve Küresel Su Politikaları
Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Nevzat Ersan

13:30 – 13:50 Kasım Yenigün, Mustafa Hakki Aydoğdu
Türkiye'nin En Büyük Entegre Su Kaynakları Projesi GAP'ta Sulama ve Drenaj Sistemlerinin
Özet Değerlendirilmesi
13:50 – 14:10 Yılmaz Büyükerşen, Saim Efelerli
Havza Su Yönetimi Porsuk Havzası ve Eskişehir
14:10 – 14:30 Ceyhun Göl
Kentsel Su İhtiyacının Karşılanmasında Sürdürülebilir Havza Yönetimi
14:30 – 14:50 Hüseyin Erkul, Canan Emek Sarıgul
Sürdürülebilir Su Yönetimi Açısından Sürgü Alt Havzası'nın İrdelenmesi
14:50 – 15:10 Ayten Erol
Kösederesi ve Darıderesi Barajı Su Toplama Havzalarının Havza Yönetimi İlkelerine
Bağlı Kalınarak Değerlendirilmesi

Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Baki Remzi Suiçmez

13:30 – 13:50 Gökdal Okay
Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Önemli Bir Araç Olan Barajların Yapısal ve Cevre Güvenliği
13:50 – 14:10 Ahmet Hamdi Sargın
Ülkemizde Yeraltı suları Mevzuatı ve AB Mevzuatına Uyumlaştırılma Süreci
14:10 – 14:30 Metin Kanatlı
Havza Planlamasında Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Türkiye'de Su Potansiyeli ve Atıksuların Geri Kullanımı ve Önemi
14:30 – 14:50 Veysel Aslan
Türkiye'de Su Potansiyeli ve Atıksuların Geri Kullanımı
14:50 – 15:10 Faris Karahan, Ilker Angın
Yeşil Alan Uygulamalarında Su Tüketiminin Asgariye İndirilmesi İçin Sukkulent Bitki
Türlerinden Yararlanma

1. Panel Entegre Su Havzaları Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bihrat Önöz

15:40 – 18:00 – Harun Yasar Kutoglu, Meteoroloji Yuk. Muh.-Hidrolojist
– Prof. Dr. Hızır Önsoy, Karadeniz Teknik Univ. Insaat Muh. Bol.
– Seyfettin Aydın, Meteoroloji Yuk. Muh., Temelsu Uluslararası Muh. Hiz. A.S.
– Prof. Dr. Ünal Sorman, Ortadogu Teknik Üniversitesi, Insaat Muh.Bol.
– Prof. Dr. Nilgün Harmancıoğlu, Dokuz Eylul Univ.,Insaat Muh. Bol.

21 MART 2008 CUMA

09:30 – 10:00 Çağrılı Konuşmacı:
Prof. Dr. Nilgün Harmancıoğlu


2. Oturum Su Kaynakları ve Su Hizmetlerinin Yönetimi
Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Jale Alel

10:00 – 10:20 Sevinç Özkul, Okan Fıstıkoğlu, Nilgün Harmancıoğlu
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Büyük Menderes ve Gediz Nehir
Havzaları Örneğinde Değerlendirilmesi
10:20 – 10:40 Baran Yasar, Arzu Seçer, Müge K. Davran
Tarımsal Su Kullanımı ve Yönetiminde Ekonomik-Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik
10:40 – 11:00 Cem Polat Çetinkaya, Filiz Barbaros
Su Yönetimi Senaryoları ile Gediz Nehri Yıllık Su Bütçesi Performansının
Değerlendirilmesi
11:00 – 11:20 Belgin Çakmak, Murat Yıldırım, Turhan Aküzüm
Türkiye'de Tarımsal Sulama Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
11:20 – 11:40 İsmail Tas, Baran Yasar, Zeki Gökalp, Murat Tekiner
Dünyada ve Türkiye'de Suyun Fiyatlandırılması

Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Ertuğrul Ünlütürk

10:00 – 10:20 TMMOB Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu
Bölge ve Kent Planlama ile Su Tüketim İlişkisi: Dünya ve Ankara Örnekleri
10:20 – 10:40 Turhan Çakar
Suya Erişim Hakki Suyun Maliyeti Fiyatlandırılması ve Belediye Uygulamaları
10:40 – 11:00 I. Kaan Tunçok
Entegre Havza İdaresi Çerçevesinde Baraj İsletmeciliği
11:00 – 11:20 Mualla Öztürk, Recep Çelik
Diyarbakır Ovasının Yeraltı Su Seviye Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Tespiti
11:20 – 11:40 Mehmet Ali Yurdusev
Manisa Özelinde Küçük Şehirlerimizin İçme Suyu Sistemine Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri

2. Panel Sınıraşan Sular
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünal Öziş

12:45 – 14:15 – Prof. Dr. Orhan Baykan, Pamukkale Univ. Insaat Muh. Bol.
– Dr. Erol Saner, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
– Barcin Akın, Dışişleri Bakanlığı, Sınıraşan Sular Dairesi

3. Oturum Ulusal ve Küresel Su Politikaları
Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Kemal Ulusaler

14:15 – 14:35 Aybike Ayfer Karadağ
Türkiye'deki Su Kaynakları Yönetimine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
14:35 – 14:55 Ayse Mollamahmutoğlu, Nurullah S. Yeken
ASKİ'ye Bağlı Su Kaynaklarının Etkin Kullanımları ve Kuraklığa Gore Su Yönetimi
Politikalarının Oluşturulması
14:55 – 15:15 Yıldırım Dalkılıç, Nilgün Harmancıoğlu
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinin Türkiye'de Uygulama Olanakları
15:15 – 15:35 Ünal OZIS, Yalcın Özdemir
Fırat-Dicle Havzası ve Türkiye
15:35 – 15:55 N. Orhan Baykan, Onur Abay
Türkiye'nin Su Politikalarına Bakışındaki Gelişme ve Çeşitlenmeler
15:55 – 16:15 Onur Abay, N. Orhan Baykan
Büyük Ortadoğu Projesi Su Politikaları

Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Cemal Gökçe

14:15 – 14:35 İbrahim Gürer, F. Ebru Yıldız
Türkiye'nin Sulak Alan Politikalarına Genel Bir Bakış: Sultansazlığı Sulak Alanı
Örneği
14:35 – 14:55 Ayşegül Kibaroğlu
Küresel İklim Değişikliğinin Sınıraşan Su Kaynakları Politikasına Etkileri
14:55 – 15:15 Gözen Elkiran, Ferhat Turkman
Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti'nde Su Kaynakları ve Planlaması
15:15 – 15:35 Abdullah Yücel Kuruçim
Değişen Stratejiler ve Türkiye'nin Su Politikası
15:35 – 15:55 Aykan Mert
IMF ve Dünya Bankası Su Politikaları, Çok Uluslu Şirketlerin Türkiye'deki
Uygulamaları
15:55 – 16:15 Eşref Girgin
Bütüncül Havza Planlaması ve Yönetimin Hukuki Temele Dayandırılması

3. Panel Suya Erişim Hakki
Oturum Başkanı: Ahmet Göksoy

16:30 – 18:30 – Anil Naidoo, Kanadalılar Konseyi
– Dr. Tayfun Çınar, Ankara Univ. Siyasal Bilgiler Fakültesi
– Av. Nilay Urhan, Ankara Barosu
– Vedat Özbilen, TMMOB Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu Üyesi
– Dilşat Aktaş, Halkevleri Su Hakkı Atölyesi

22 MART 2008 CUMARTESİ

09:30 – 10:00 Çağrılı Konuşmacı:
Mümtaz Tufan, DSI Eski Genel Müdürü
Türkiye'nin Su Potansiyeli ve Su Politikaları

4. Oturum Su Kaynakları Potansiyeli, Korunması, Geliştirilmesi, Planlaması

Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Mustafa Diren

10:00 – 10:20 Cemal Fidan, Celalettin Duran, Rüstem Kiriş
Bitki Formasyonlarının Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi
10:20 – 10:40 Yusuf Serengil, Mehmet Özcan, Ahmet Hızal
Ekosistem Tabanlı Havza Planlama Metodolojisi ve Havza Çalışmalarında Yapılan
Yanlış Uygulamalar
10:40 – 11:00 Akın Mızraklı, Emin Güzenge, S. Armağan Yalcın
Ormanların Su Kaynaklarına Etkileri ve DIM Planlama Örneği
11:00 – 11:20 Süleyman Gülcü, Sultan Çelik, Nilüfer Serin
Su Kaynakları Çevresinde Uygulanan Ormancılık Faaliyetlerinin Su Üretimi ve
Kalitesine Etkileri
11:20 – 11:40 Hasan Değirmenci
Sulama Yönetimi ve Sorunları
11:40 – 12:00 Burak Sen, Sevilay Topçu, Filippo Giorgi, Xunqiang Bi, E.Galip Kanıt,
Tayfun Dalkılıç
Seyhan Havzasında İklim Değişikliklerinin Tarımsal Su Kullanımına Etkileri

Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün Harmancıoğlu

10:00 – 10:20 Tuba Turan, Zeynep Eren
Türkiye'de Su Kaynakları ve Su Politikası
10:20 – 10:40 Nusret Karakaya, İsmail Karakaya
Havzalar Arası Su Transferi: Hukuksal Açıdan Bir Değerlendirme
10:40 – 11:00 Rıza Kanber, Burcak Kapur, Mustafa Unlu, Servet Tekin, D. Levent Koç
İklim Değişiminin Tarımsal Üretim Sistemleri Üzerine Et ile Tarım İlişkisinin
Araştırılmasında Yeni Bir Yaklaşım: ICCAP Projesi
11:00 – 11:20 Talha Dinc, Sezai Sucu
Çoruh Havzası Projeleri
11:20 – 11:40 Özgür Mutlu
Hardy Cross Yöntemiyle İcmesuyu Projelerinin Hazırlanmasında Netcad/Water
Yazılımının CBS Çözümleri

4. Panel Su Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Tercihleri ve Sosyal Boyutları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Gürer
13:00 – 14:15 – Eşref Dağdelen, DISKI

– Dr. Ahmet Hamdi Alpaslan, IZSU Genel Müdürü
– Dr. S. Saim Efelerli, ESKI

5. Oturum Suyun Çevre, Toplum, Eğitim ve Kültür Boyutları

Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Serdar Harp

14:15 – 14:35 Mahmut Çetin, Cevat Kırda, Hüseyin Efe, Sevilay Topçu,
Düşük Kaliteli Suların Sulamada Kullanılmasının Neden Olabileceği Olası Tuzluluk
Sorununun Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında İrdelenmesi
14:35 – 14:55 Murat Akten, Sibel Akten
Kentsel Atıksu Yönetimi ve Atıksularin Yeniden Kazanımında Yapay Sulak Alanların
Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkileri
14:55 – 15:15 Ayhan Sarıyıldız, Sait Tahmiscioğlu, Asli Sılay, Ahmet Tomar
Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Kültür Varlıklarının Korunması Yaklaşımlarının
Yortanlı Barajı Örneğinde İrdelenmesi
15:15 – 15:35 Şükrü İsmail İpek
Türkiye'de Kuraklığa Karşı Alınacak Tedbirlerin Kuraklık Planlaması Kavramı
Açısından Değerlendirilmesi
15:35 – 15:55 Ünal Öziş, Yalçın Arısoy, Ahmet Alkan, Yalçın Özdemir
Türkiye'deki Tarihi Su Yapılarının Evrensel Önemi

Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum)
Oturum Başkanı: Gülay Özdemir

14:15 – 14:35 Fatma Özkay, İsmail Taş, Aylin Çelik
Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri
14:35 – 14:55 Ömer Faruk Görcün, Özhan Görcün, Yaşanur Kayıkçı
Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri
14:55 – 15:15 Mahnaz Gümrükcüoğlu, Ogün Baştürk
Sürdürülebilir Su Yönetiminde Nehir Kirliliği Üzerine Bir Çalışma
15:15 – 15:35 Ömer Ergin
"Su Farkındalığı" Üzerine Bir Eğitim Projesi
15:35 – 15:55 Uckun Geray
Cevre Krizlerinde Ülkeye Özgü Bakış
15:55 – 16:15 Ara

5. Panel Etkin Su Kullanımı ve Su Kullanım Alışkanlıkları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hızır Önsoy
16:15 – 17:30 – Doç Dr. Yusuf Güneş, TEMA Vakfi

– Yrd Doc. Dr. Şahnaz Tigrek, VAKIF 2000
– Buket Bahar Divrak, WWF Doğal Hayati Koruma Vakfı
– Prof. Dr. Çağatay Güler, Ankara Tabip Odası