TMMOB İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU 13-15 EYLÜL’DE DÜZENLENECEK

İstanbul'un sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılacağı İstanbul Kent Sempozyumu, 13-15 Eylül 2007 tarihlerinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oditoryumu'nda düzenlenecek. TMMOB adına sekreteryası İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi www.istanbulkentsempozyumu.org adresinden alınabilir.

Sempozyumun bildiri başlıkları ise şöyle:

1- PLANLAMA ve KENTLEŞME
– İstanbul'da Planlama Politikaları
– Planlama politika ve kentleşme süreçlerini etkileyen unsurlar
– Planlamada Yasal Yönetsel Sistem ve Etkileri

2- KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL
– Küresel Kentler ve Küresel Kentler Hiyerarşisinde İstanbul
– Türkiye Küreselleşmesinde İstanbul'un Yeri
– Küreselleşme sürecinde Türkiye'nin Yeniden Yapılanma Sürecinin İstanbul’a etkileri
– İstanbul Çevre Düzeni Planı

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM
– Kentsel Dönüşümün Politikaları ve Kurumlar
– Uygulanan Projeler Kentsel Dönüşüm Projeleri
– Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yarattığı Sosyal Sorunlar
– Yasal Yönetsel Çerçeve

4- ULAŞIM
– Ulaşım Sistemleri
– Ulaşım Projeleri
– Lojistik merkezler ve taşımacılık
– Limanlar, hava alanları, tersaneler vb.

5- ALTYAPI
– Enerji
– İçme Suyu & Atık Su
– Doğalgaz
– Telekomünikasyon

6- TARİHİ ÇEVRE KORUMA
– Boğaziçi
– Beyoğlu
– Tarihi Yarımada
– Tarihi Sit alanları ve uygulamalar
– İstanbul ve turizm

7- İSTANBUL'DA KONUT
– Konut sunum politikaları
– Mevcut konut stokunun irdelenmesi
– Toplu konut ve yeni yerleşme alanları
– Kentsel Sosyal Donatı alanlarının irdelenmesi

8- DOĞAL AFETLER
– Deprem
– Seller ve Su Baskınları,
– Yangın
– İstanbul'da Sosyal Problemler
– Sağlık
– Gıda Güvenliği
– Eğitim
– Sosyo-Ekonomik Durum
– Sağlıksız Kentsel Çevre
– İşsizlik
– Güvenlik

9- DOĞAL KAYNAKLAR
– Su havzaları, Ormanlar, Toprak, Madenler

10-ÇEVRESEL SORUNLAR
– Atık Yönetimi, Hava Kirliliği, Su ve Deniz Kirliliği

09.04.2007{nomultithumb}