TMMOB: “Türbanla Örtülmek İstenen Bu Ülkenin Gerçek Gündemidir”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle: "Türkiyenin gündemine 80 sonrası işkenceleri, gözaltında kayıpları yok saymak istercesine getirildi "türban" konusu. Ülkenin gündeminde..

yoksulluklar, yolsuzluklar, işsizlik gibi gerçek problemler varken, ülkenin aydınları, yazarları 301den yargılanırken, Uğur Mumcular, Hrant Dinkler sokak ortasında öldürülürken bir türbanla mı özgürleşecekti bu ülke?

80 sonrası üniversitelerde başlayan türban tartışması, AKP İktidarı ile bugün "özgürlüğüne" kavuşuyor. Türbanın üniversitede "özgürlüğüne" kavuşması ile ne olacak? Bütçeden, üniversitelere, bilime, araştırmaya ayrılan pay mı artacak? "Her ile bir üniversite" anlayışıyla birbiri ardına açılan asparagas üniversitelerde eğitim kalitesi mi artacak? Üniversiteler gerçekten, her türlü düşüncenin özgürce paylaşıldığı özerk ve demokratik ortamlar haline mi gelecek?

"Kadınlara kıyafet özgürlüğü, eğitim özgürlüğü getiriyoruz" adı altında aslında kadınların hayata karışma özgürlükleri ellerinden alınmak isteniyor. Üniversitelerde öğrencileri türbanlı-türbansız, Müslüman-laik gibi ayrımlara tabi tutmaya yol açacak, toplumda kamplaşmaları körükleyecek bu düzenlemenin kimseye özgürlük getirmeyeceği açıktır.

Türban aslında halkın gündeminde olmayan ama hepimize dayatılan bir konudur. Türban özgürlüklerle ilgili değildir. Türban başbakanın kendi sözü ile "siyasi simge" problemidir. Ülkemizi gereksiz çatışma ortamına sürükleyecek, üniversiteleri türban bağlama şekline göre tarikatların yuvası haline getirecek bu uygulama ile ne kadınlar daha özgür, ne üniversiteler daha çağdaş, ne de ülkemiz daha demokratik olabilir.

Türban neyi örtmektedir? Türban özgürlük adına örtünmek midir? Türban özgürlüğü örtmek midir? Yoksa türban bu ülkenin gerçek gündemini örtmek midir?

İşsizliğin hızla arttığı, yoksulluğun her yeri sarmaladığı, özgürlük pazarlıklarının AB ile ilişkilerde döndüğü, kapitalist küreselleşmeye uyum programlarının tamamının emeğe ve halka karşı olduğu bu günün Türkiyesinde siyasal iktidar sanal gündem yaratıyor. Gerçekleri, halkın gerçek gündemini türbanla örtüyor. Siyasal iktidara gerçekleri örtecek bir örtü gerekliydi. Şimdi türbanı kullanıyor.

Bize düşen nedir?

Bu ülkenin gerçek gündemi işsizliktir, yoksulluktur, özgürlüklerin kısıtlanmasıdır, geleceğimizin karartılmasıdır. TMMOB karanlığa dur diyor.

Emek ve demokrasi güçlerine düşen görev, ülkenin gerçek gündeminin üzerine konulan bu örtünün yırtıp atılmasıdır.

Bu ülkenin gerçek gündeminin üzerine ne örtülürse örtülsün, emekten yana, özgürlükten yana, demokrasiden yana, özgürlükçü laiklikten yana, kültürel zenginlikten yana, bir arada kardeşçe yaşamdan yana, adaletten yana, eşitlikten yana olanların şimdi yan yana durarak "Türkiye Demokrasi Mücadelesi"ni yükseltme zamanıdır.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı