TMMOB Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu’nda kararı alınan Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 10 Temmuz Cumartesi günü yapılan toplantısında, Olağanüstü Genel Kurul’un 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde toplanmasını kararlaştırdı.

TMMOB‘nin 27-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilen 41. Olağan Genel Kurulu‘nda karar önerileri zaman yetersizliği nedeniyle görüşülememiş ve tarihi Yönetim Kurulu‘nca belirlenmek üzere Olağanüstü Genel Kurul toplanması kararı alınmıştı.

KARAR NO 32 : TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 17-18 Eylül 2010 tarihinde Saat 10:00‘da TMMOB‘nde (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurulun 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde Saat 09:00‘da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu‘nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına,

Gündem

1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu
3. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,
4. 41.Olağan Genel Kurul Kararlar Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması