TMMOB İKK Şubemizde Toplandı.

TMMOB'ye bağlı odaların İzmir birimleri yönetim kurulu üyeleri 3 Şubat Cumartesi günü şubemizde toplandı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı toplantının konusu 31 Ocak'ta yapılan İKK toplantısı sonucu  İzmir-Manisa-Kütahya Bölgesine yapılan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı olarak belirlenmişti…

ImageImageImage
İKK bünyesinde kurulan ve  Sekreteryasını yürüttüğümüz İmar ve Kentleşme komisyonu çalışmaları kapsamında plan  şubemizde tüm birimlerinin katılımı ile beraber incelendi. Toplantı sonucunda tüm oda birimleri plan hakkındaki görüşlerini sekreteryasını yürütmemiz nedeni ile şubemize göndermeleri ve b,r rapor oluşturulması kararlaştırıldı.