TMMOB KAMU İHALE KURUMUNA GÖRÜŞ GÖNDERDİ

TMMOB 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulanmasına ilişkin Olarak Kamu İhale Kurumu'na görüş gönderdi.

T.C.
KAMU İHALE KURUMU

İlgi: 19/03/2007 tarihLİ ve 74-3959 sayılı ikincil mevzuat değişikliği konulu yazınız

İlgi yazınızda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak Kurumunuzca hazırlanan, Yapım İşleri, Mal Alımı ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde ki uygulamada ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi sonucunda özellikle ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ve bu belgelere ilişkin düzenlemelerde yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yazınız ekinde gönderilen cetveller doğrultusunda Birliğimizden görüş sorulmaktadır.

Değişiklik önerileri Birliğimiz tarafından incelenmiş olup, Yapım İşleri İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgelere ilişkin cetvel üzerine Birliğimiz görüş ve önerileri işlenmiştir.

Mal Alımı İhaleleri ile Hizmet Alımı İhalelerinde istenecek belgelere ilişkin değişiklik önerilerimizin aynısı olup, diğer maddelerin değiştirilmeden olduğu gibi kalmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Bilgililerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Hakan GENÇ
Genel Sekreter Vekili{nomultithumb}

Ek: Yapım İşleri İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgelere ilişkin Birliğimiz görüşlerini içeren cetvel
04.04.2007 TMMOB