TMMOB, DPT KONUT TALEP ANALİZİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış olan "Konut Talep Analizi" çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 5 Mart 2007 tarihinde düzenlenen toplantıya TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Zorlu katıldı.

Toplantıda; "Konut Talep Analizi" çalışmasına yönelik olarak DPT Müsteşarlığı'nca iki amaç ortaya konuldu. Bunlardan ilki; Türkiye ile AB arasında yürütülen müzakereler kapsamında, Türkiye'de demir-çelik sektörünün yeniden yapılandırılması, orta vadede Türkiye'nin demir-çelik talebinin ve konut inşaatlarında kullanılan demir çelik talebinin hesaplanması için Nisan ayı sonuna kadar bir çalışma yapılması gerektiği oldu. Bu çalışmanın tamamlanması sonrasında, Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış olan "Konut Talep Analizi" çalışmasının uzun vadeli ve geniş kapsamda yapılmasının amaçlandığı da temel hedef olarak belirtildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Zorlu, demir-çelik talebinin hesaplanmasına yönelik öneriye ilişkin olarak; bu kadar kısa sürede yapılacak bir tahminin-projeksiyonun güvenilir olamayacağı ve milyar dolar düzeyinde yapılacak yatırımları yanlış yönlendirebileceği görüşünü ifade etti. Zorlu, çalışmanın kapsamının genişletilmesi ve süresinin uzatılması gerektiğini, aksi halde ülkemiz açısından telafisi olmayan yatırım hatalarına neden olunabileceğini belirtti.

Konut talep analizine yönelik çalışmada yer alınabileceğini kaydeden Zorlu, talep gelmesi durumunda, TMMOB Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ilgili uzmanların görevlendirilebileceğini de belirtti.

Eki:DPT'den Gelen Yazı

Tmmob 09.03.2007