TMMOB DENİZLİ İKK 1/25000’LİK PLAN İPTAL DAVASINI KAZANDI

TMMOB adına Denizli İl Koordinasyon Kurulu, 1/25000 ölçekli Denizli Çevre Düzeni Planının iptali için Denizli İdare Mahkemesi'nde, Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi'ne açtığı davayı kazandı. Davalı Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi ise kararı temyiz ederek Danıştay'a başvurdu

Denizli Belediye Meclisi'nin 07/04/2005 günlü 124 sayılı kararı ve Denizli İl Genel Meclisi'nin 06/05/2005 günlü 2005/6 sayılı kararıyla kabul edilen 1/25000 ölçekli Denizli Çevre Düzeni Planının; Bakanlık tarafından onaylanması gerektiği, Denizli İl Genel Meclisi'nin dava konusu planı onaylama yetkisinin bulunmadığı, Belediye Meclisi'nce 5272 sayılı Yasa'nın 20. ve 21. maddelerine uyulmadan karar alındığı, planın şehircilik ve planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle Denizli İKK tarafından İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme de 1/25000 ölçekli Denizli Çevre Düzeni Planında hukuka uygunluk bulunmadığı yönünde karar vermişti.

Denizli İdare Mahkemesi'nin 1/25000 ölçekli Denizli Çevre Düzeni Planını iptal etmesi sonucu, şu an Denizli'de 1/25000 ölçekli plan bulunmuyor. Belediye yeni plan yapma çalışmalarını, davacı TMMOB İKK meslek odaları temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir komisyon ile sürdürüyor.

 

16.01.2007 –  tmmob.org.tr