TMMOB, BODRUM ORTAKENT’TEKİ SİT ALANLARININ ÖZELLEŞTİRMEYE AÇILMASINI YARGIYA TAŞIDI

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Bodrum Ortakent-Yahşi beldesi sınırları içindeki bazı doğal ve arkeolojik sit alanlarını özelleştirmeye açan kararı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yargıya taşındı.

TMMOB, Özelleştirme Yüksek Kurulu‘nun 03.06.2010 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararının Bodrum Ortakent-Yahşi beldesi sınırları içinde yer alan 1616, 1617, 1618, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218 ve 2219 no‘lu parselleri özelleştirme kapsamına alan kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay‘a başvurdu.

Dava dilekçesinde iptal isteminin gerekçeleri şöyle sıralandı:

– İşlem yetki yönünden hukuka aykırıdır.

– Karar, İmar Yasası‘na ve Çevre Düzeni Planlarına aykırıdır.

– Dava konusu karara konu alan korunması gereken alandır.

– Karar, 4342 sayılı Mera Kanunu yönünden incelendiğinde hukuka ve kamu yararına aykırıdır.