TMMOB 41. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu 20-21-22 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 10:00’da başlamak üzere TMMOB’de, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27-28-29 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır

Seçimler çoğunluk sağlandığı takdirde 23 Mayıs 2010, çoğunluk aranmaksızın 30 Mayıs 2010 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında Mimar Kemal İlköğretim Okulu‘nda (Yüksel Caddesi Kızılay-Ankara) yapılacaktır.

Delegelerin Oda kimlik kartları ile katılımları rica olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

•-    Yönetmeliklerle İlgili Komisyonlar

•-    Kararlar Komisyonu 

–  Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

–  Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma   Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,

8. 40. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

9.Komisyon Raporlarının  Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,    

11.Dilek ve Öneriler

12. Seçimler