TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 27-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılan 41. Olağan Genel Kurulu sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu, 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Soğancı

Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Selçuk Uluata

İnşaat Mühendisleri Odası

Sayman

Mustafa Erdoğan

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi

Alaeddin Aras

Kimya Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi

Fatma Berna Vatan

Maden Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi

H. Gürel Demirel

Orman Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi

Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj Mimarları Odası

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Baran Bozoğlu

Çevre Mühendisleri Odası

Hüseyin Yeşil

Elektrik Mühendisleri Odası

Ekrem Poyraz

Fizik Mühendisleri Odası

Bekir Erol

Gemi Mühendisleri Odası

Hasan Çaylak

Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası

Recep Özmetin

Gıda Mühendisleri Odası

Feyyaz Ataç

İç Mimarlar Odası

Mustafa Ergün

Jeofizik Mühendisleri Odası

Fahrettin Çağdaş

Jeoloji Mühendisleri Odası

Ahmet İrfan Türkkolu

Metalurji Mühendisleri Odası

A. Deniz Özdemir

Meteoroloji Mühendisleri Odası

A. Haluk Gürkan

Mimarlar Odası

Mehmet Çelik

Petrol Mühendisleri Odası

Ayşe Işık Ezer

Şehir Plancıları Odası

Ahmet Hulusi Dinçer

Tekstil Mühendisleri Odası

Ergin Özügür

Ziraat Mühendisleri Odası