TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Belli Oldu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 27-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılan Genel Kurulu ile 41. Dönem organları belirlendi. 30 Mayıs 2010 Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde 41. Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu:

TMMOB 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Baran Bozoğlu

Çevre Mühendisleri Odası

Hüseyin Yeşil

Elektrik Mühendisleri Odası

Ekrem Poyraz

Fizik Mühendisleri Odası

Bekir Erol

Gemi Mühendisleri Odası

Hasan Çaylak

Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası

Recep Özmetin

Gıda Mühendisleri Odası

Mustafa Erdoğan

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Feyyaz Ataç

İç Mimarlar Odası

Selçuk Uluata

İnşaat Mühendisleri Odası

Mustafa Ergün

Jeofizik Mühendisleri Odası

Fahrettin Çağdaş

Jeoloji Mühendisleri Odası

Alaeddin Aras

Kimya Mühendisleri Odası

Fatma Berna Vatan

Maden Mühendisleri Odası

Mehmet Soğancı

Makina Mühendisleri Odası

Ahmet İrfan Türkkolu

Metalurji Mühendisleri Odası

A. Deniz Özdemir

Meteoroloji Mühendisleri Odası

A. Haluk Gürkan

Mimarlar Odası

H. Gürel Demirel

Orman Mühendisleri Odası

Mehmet Çelik

Petrol Mühendisleri Odası

Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj Mimarları Odası

Ayşe Işık Ezer

Şehir Plancıları Odası

Ahmet Hulusi Dinçer

Tekstil Mühendisleri Odası

Ergin Özügür

Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Musa Çeçen

Elektrik Mühendisleri Odası

Serdar Ömer Kaynak

Maden Mühendisleri Odası

Üzeyir Uludağ

Makina Mühendisleri Odası

Aytimur Güpgüpoğlu

Mimarlar Odası

Nevzat Uğurel

Şehir Plancıları Odası

TMMOB DENETLEME KURULU

M. Macit Mutaf

Elektrik Mühendisleri Odası

Köksal Şahin

İnşaat Mühendisleri Odası

Ramazan Tümen

Kimya Mühendisleri Odası

Nadir Avşaroğlu

Maden Mühendisleri Odası

A. Kirami Kılınç

Makina Mühendisleri Odası

 

Genel Kurula ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.