TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu

TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 17-18 Eylül 2010 tarihlerinde Saat 10:00’da TMMOB’de bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde Saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM
1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu
3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması,
4. 41.Olağan Genel Kurul Kararlar Komisyonu raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

Delegelerin Oda kimlik kartları ile katılımları rica olunur.

TMMOB Adres: Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara