TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. TMMOB'nin 27-30 Mayıs 2010 tarihlerindeki Olağan Genel Kurulu'nda zaman yetersizliği nedeniyle görüşülemeyen Kararlar Komisyonu raporunun görüşülmesi gündemiyle toplanan Olağanüstü Genel Kurula 724 delege katıldı

Divanın oluşturulmasıyla başlayan Olağanüstü Genel Kurul‘da Divan Başkanlığına Nevzat Uğurel, Başkan Yardımcılıklarına Ülkü Özer ve Hüseyin Önder, Yazman Üyeliklere Nergiz Bilgin, Fuat Kılıç, Timur Bilinç Batur ve Celal Çetin Demirel seçildi.

Divanın oluşumundan sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı. Mehmet Soğancı'nın konuşması ve fotoğraflar için tıklayınız.

TMMOB 41.0lağanüstü Genel Kurulu Tutanağı'na ulaşmak için tıklayınız.