TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 40. Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu, Divan'ın oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na Makina Mühendisleri Odası'ndan Oğuz Türkyılmaz seçilirken, Maden Mühendisleri Odası'ndan Erdal Kaymakçı ve İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Murat Gökdemir Başkan Yardımcısı oldular. Divan'ın oluşumu Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Mehmet Atay, Makina Mühendisleri Odası'ndan Satılmış Göktaş, Maden Mühendisleri Odası'ndan Muharrem Toralıoğlu ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'ndan Nihal Erdoğan'ın yazmanlıklara seçilmesiyle tamamlandı.

Saygı duruşu, Anıtkabir Çelenk Komisyonu'nun oluşturulması ve gündemin karara bağlanmasının ardından TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılış konuşmasını yaptı. TMMOB'nin onurlu, dik duruşunu; emekten, barıştan ve özgürlükten yana yürüyüşünü 39. Dönemde de sürdürdüğünü ifade eden Soğancı, TMMOB'nin 2006-2008 dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmasının ardından TMMOB adına sekretaryası Oda ve İl Koordinasyon Kurulları tarafından yürütülen etkinlikler için teşekkür plaketleri Oda ve İKK temsilcilerine verildi.

EMPERYALİST, KAPİTALİST, NEOLİBERAL, GERİCİ ZİHNİYETE KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Konuklara verilen söz kapsamında sırasıyla, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, ÖDP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, TKP Genel Başkanı Aydemir Güler, SDP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Taka ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün konuştu.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuşan sendika konfederasyonları ve siyasi parti temsilcileri emperyalist, kapitalist, neoliberal, gerici zihniyete karşı güç birliği çağrısında bulundular.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, "Yol arkadaşımız, alanlarda beraber yürüdüğümüz TMMOB'yi TMMOB yapan kadroları dostluk ve saygıyla selamlıyorum" diye başladığı konuşmasında, kapitalizmin biriktirme krizinde yeni bir döneme girdiğine, bugüne uygun yeni bir statüko yarattığına dikkat çekti. "Bizim tuttuğumuz hat, ne bir dönem önceki, ne de bugün kapitalizmin kendini yeniden kurabilmesi için sağlamaya çalıştığı statükodur" diyen Tombul, AKP eliyle Türkiye'nin demokratikleştirildiği iddialarına "göz boyama ve makyaj düzenlemeler" yapıldığını söyleyerek yanıt verdi. Toplumun tüm kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesini eleştiren Tombul, neoliberalizmin yalnızca kamu hizmetleri tahribatı yaratmadığını, aynı zamanda piyasalaşmış değerler yarattığını kaydetti. "Benmerkezci anlayışlara karşı birlikte kolektif aklı yön edinerek yol almak zorundayız" diyen Tombul, sunulan seçeneklerden birini seçmek yerine antiemperyalist, düzenle hesaplaşmayı yoluna koyan bir anlayışla mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Antiemperyalist mücadelenin de antikapitalist mücadeleden bağının koparılmadan sürdürülmesi gereğine işaret eden Tombul, enternasyonalist dayanışmaya ihtiyaca da dikkat çekti.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Levent Tüzel, TMMOB'nin yaptığı etkinliklerde ele alınan sorunlara işaret ederek, bu sorunların yalnızca mühendis ve mimarların değil, toplumun sorunu olduğunu kaydetti. Ülkeyi işgal eden, yağmaya açan birtakım işbirlikçilere karşı daha geniş güç birlikteliklerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Mühendis ve mimarların emek platformu içinde halktan demokrasiden yana tavır aldığını ifade eden Tüzel, saldırıların merkezinde sermaye, yabancı sermaye, uluslararası kapitalist güçler ve ülkemizdeki uzantılarının olduğunu söyledi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Yunus Emre'nin "Kuru idik, yaş olduk; ayak idik, baş olduk" sözlerini anımsatarak, "Ayakları baş etme mücadelesinde hepimize kolay gelsin" diyerek konuşmasına başladı. Uras, siyaseti daraltan, özelleştiren anlayışlara tepki gösterdi. Öğretim üyelerinin, kamu çalışanlarının siyasetle ilgilenmesinin problem olarak görülmesini eleştiren Uras, siyaseti daraltan anlayışlara karşı siyasetin toplumsallaşmasının alternatif bir yaklaşım aracı olduğunu, siyasi örgütlenmelerin tabii ki odalardan besleneceğini ifade etti.

AKP'ye karşı mücadelenin düzene karşı mücadelenin parçası olduğunu vurgulayan Ufuk Uras, "AKP kendi fişini kendi çekti" dedi. AKP sonrası sürecin hazırlıklarının yapılması gerektiğini söyleyen Uras, neoliberal saldırıların çelişkiler yarattığını, yoksulların zaman zaman milliyetçi muhafazakar zemin altına girdiklerini ifade ederken, herkes için demokrasi, özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinde yer alınması gerektiğini, bunların pazarlık konusu olamayacağı kaydetti. "AKP'yle demokratik yollardan hesaplaşarak AKP zihniyetini püskürteceğimize inanıyoruz" diyen Uras, solun neden yerinde saydığını, neden solun içine kapandığını sorguladı. Uras, ortak mücadele anlayışının gerekliliğini vurguladı. Herkesin kendi kimliğini, dinini özgürce yaşaması gerektiğini söyleyen Uras, yerellerde de neoliberal dönüşüm projesi sürdürüldüğüne dikkat çekti. Ne devlet ne yerel yönetimlerin, emekçi sınıflar ve sermaye ile kurduğu ilişkilerde simetri olmadığını kaydeden Uras, "Bizi krize sokanları krize sokmadıkça başka bir topluma dönüşmek zordur" diye konuştu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Başkanı Aydemir Güler ise, krizin önemli bir kısmını ideolojik krizin oluşturduğunu kaydetti. "Emperyalizme karşı mücadele bu dünyanın işi mi diyorlar. Antiemperyalizm yabancı düşmanlığı, milliyetçiliktir deniyor. Lütfen hafızalarımızı taze tutalım. Bunlar emperyalizmin işbirlikçiliğinin sıfatlarıdır" diye konuşan Güler, "Emperyalizme karşı ayağa kalkarsak insanlık görevini yerine getiririz" dedi. Türkiye'de emek sömürüsünün kanla devam ettirildiğini, dinci gericiliğin kaderine boyun eğme anlayışı olmasa emperyalizm tanrısının, piyasa tanrısının tutunamayacağını ifade eden Güler, "Bu üçlü bir bütün oluşturuyor. Önce aklımıza sahip çıkalım. Dinci gericiliğe karşı çıkmak önce insanlık görevidir. Aklımızı temiz tutacağımız en önemli mekanlardan birindeyiz. Aklın sigortalarından birinin ev sahibisiniz" şeklinde konuştu. Aydemir Güler, "Aklımızı, gücümüzü birleştirmemiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Piyasa tanrısına, dinci gericilik, emperyalizm tanrısına karşı güçlerimizi birleştirmeyi diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Taka ise, emperyalizmin krizine dikkat çekerek, yeni bir savaş, çatışma ve baskının dünyayı saracağını söyledi. Taka, dünyanın kaynağını tüketen kapitalizmin insanlığı tüketme peşinde olduğunu, onun için kapitalizme karşı olmak gerektiğini kaydetti.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise, TMMOB'nin her zaman önemli bir örgüt olduğunu, mücadelede motivasyon noktası olduğunu belirtirken, "Yeri geldi aklımız oldu" diyerek Genel Kurul'u selamladı.

39. DÖNEM ÇALIŞMALARI GENEL KURUL'A AKTARILDI
Verilen aranın ardından öğleden sonra Genel Kurul, komisyonların oluşumuyla çalışmalarını sürdürdü. Yönetmeliklerle ilgili komisyonlar, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Karar Taslakları Komisyonu'nun oluşturulmasının ardından TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Hüseyin Yeşil, 39. Dönem TMMOB Çalışma Raporu'nu sundu.

Hüseyin Yeşil, 39. Dönem Çalışma Raporu'nu sunarken, sağlık, bütçe, 1 Mayıs, savaş ve işgallere karşı protestolar başta olmak üzere TMMOB'nin düzenlediği, katıldığı ve çağrıcı kuruluşlar içinde yer aldığı kitlesel etkinlikleri aktardı. 39. Dönem çalışma grupları, TMMOB etkinlikleri ve yayınları hakkında da bilgi veren Yeşil, TMMOB'nin bu dönem kendi mekanına yerleştiğini, böylece daha geniş bir mekanda daha iyi çalışma ortamına kavuşulduğunu anlattı.

Çalışma Raporu'nun ardından TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selçuk Uluata mali raporun, Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir Denetleme Kurulu raporunun, Onur Kurulu Üyesi Nevzat Uğurel de Onur Kurulu raporunun sunumlarını gerçekleştirdi.

Raporların sunumundan sonra görüşülmesine geçildi ve ilk gün sırasıyla Mimarlar Odası Başkanı Bülend Tuna, ZMO İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Kemal Zeki Taydaş, MMO İzmir Şubesi'nden Doğan Albayrak, ZMO Diyarbakır Şubesi'nden Şevket Akdemir, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlan, Maden Mühendisleri Odası'ndan Kemal Bulut, JFMO Adana Şubesi Başkanı Melih Baki ve HKMO'dan Volkan Türkyılmaz söz aldılar.

Genel Kurul'da ikinci gün de Çalışma Raporu üzerindeki görüşmelere devam edildi. 30 Mayıs Cuma günü Çalışma Raporu ile ilgili görüş bildirmek üzere sırasıyla; Hakan Subaşı (MMO Diyarbakır Şb), Tahir Öngör (JMO), Nilgün Ercan (KMO), Nedim Tüzün (EMO Diyarbakır), Hakan Aydoğdu (GMO), Emin Koramaz (MMO), Tezcan Karakuş Candan (MO), Hakkı Atıl (JMO), Mehmet Torun (MADENMO), Yücel Gürsel (MO), Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şb), Serdar Harp (İMO), İdris Ekmen (EMO Diyarbakır), Şevket Demirbaş (JFMO), Tarık Şengül (ŞPO), Serap Durmaz (JMO), Erşat Akyazılı (MADENMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Tansel Ünal (İMO Diyarbakır Şb) Oğuz Gündoğdu (JFMO), Kadir Dağhan (GIDAMO), Yusuf Yılmaz (ZMO Diyarbakır Şb), Lütfü Kırayoğlu (EMO Bursa), Musa Çeçen (EMO), Özen Parlar (MMO İzmir Şb), Haşmet Camcı (KMO), Muzaffer Erdal Kılıç (GMO), Tarık Öden (EMO), Tevfik Peker (MMO), Başar Alipaşa (ŞPO), Vezan Karabulut (ZMO İzmir Şb), Nural Özcan (İMO Samsun Şb), Kemal Ulusaler (EMO), Müşfi Veysel Erdoğan, Hüseyin Atıcı (MMO Adana Şb), Şükrü Kumbasar (MADENMO Zonguldak Şb), Gülay Özdemir (İMO), Medar Kalkan (ZMO), Murat Aker (ZMO), Seçkin Şişmanoğlu (MMO), Nimet Özgönül (MO), Ethem Torunoğlu (ÇMO), Erhan İçöz (JFMO), Levent Çelik (İMO), Serdar Erkan (MMO), Celal Beşiktepe (HKMO), Berkemal Tuncay (ZMO), Müzeyyen Şevkin (JMO), Hasan Zengin (HKMO), Hayati Can (MMO), Tahsin Vergin (İMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Elif Öztürk (MMO) söz aldılar.

TMMOB GENEL KURULU'NDA ÜÇÜNCÜ GÜN

Genel Kurul'un üçüncü gününde 39. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri söz alarak, öneri ve eleştirileri yanıtladır.

Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Küçük, Genel Kurul'da söylenenlerin öncelikle oda yönetim kurullarında sorgulanması gerektiğini ifade etti. 39. Dönem'de en çok tartışma yaratan Cumhuriyet mitingleri ve İKK'larla yaşanan sorunlara değinen Küçük, "Cumhuriyet mitingleri ile ilgili birçok tartışma yaşandı. Samsun İKK'nın görevden alınmasına şerhi olanlardan bir kişi de benim ama sonrasında Samsun İKK ile yapılan toplantıya gidenlerden biri de benim. TMMOB'de bir karar alınır. Buna şerh koyabilirsiniz, karşı olabilirsiniz ama bu karara uymak zorundasınız. Örgüt disiplini bunu gerektirir. Bunu örgütün tüm birimlerinin böyle algılaması gerekir" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi İlker Ertem de, enerji alanıyla ilgili eleştirileri yanıtladı ve TMMOB'nin temsil edildiği BOREN'deki çalışmalar, jeotermal alnında düzenlenen etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

39. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin Yeşil de, İKK'larla ilişkiler, yapı denetimi, uluslararası ilişkiler konularında bilgi verdi, TSF, ASF ve DSF içinde yürütülen çalışmaları anlattı.

39. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, TMMOB'yi özveriyle, inançla, geçmiş geleneklere sahip çıkarak temsil etmeye çalıştıklarını anlattı ve " Bazen ayağımız sürçüyor, bazen dilimiz sürçüyor, bazen gücümüz yetmiyor, hesabını bu kurula vermek zorundayız. Aslında Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, bu Genel Kurul'da Başkanın açış konuşmasından üye adına konuşmaya kadar olan bütün konuşmalardır. Burası daha etkin, daha demokratik, daha işlevsel bir TMMOB'nin yaratılma yeri. Burada değerlendireceğiz, eleştireceğiz. Bu örgüt tek, bu örgüt göz nurumuz; bu örgüt, denenmiş bir örgüt, bu örgütün geçmiş tarihi çok fazla. Bu örgütün geçmişinde çok büyük alınteri var, bunlara sahip çıkacağız" dedi.

Soğancı, Cumhuriyet mitingi tartışmalarına da değinerek, şunları söyledi:

"14 Nisan, Türkiye'nin belki de hakikaten kırıldığı bir dönem. Türkiye'nin yaşadığı sosyal, siyasal, ekonomik, politik durumlara baktığımızda, çok hengameli, çok karmaşık bir dönem yaşandı. Türkiye'de emekten, halktan yana olan, yurtsever olan, şeriat düzenine karşı çıkan, AKP'nin gerici ve şeriatçı tehdidine karşı cumhuriyet mitingleri yaşandı.

Önce bilinsin ki, TMMOB, düzenlemesinde veya tertip komitesinde yer almadığı hiçbir mitinge katılmaz, katılmamıştır, katılmayacaktır. Ayrıca bu mitingle ilgili Birliğe herhangi bir başvuru da yoktur. Eğer başvuru olsaydı, Yönetim Kurulumuzu toplar ve söz konusu mitingi kimlerin düzenlediğini, sonradan öğrendiğimiz düzenleme kurulu içinde yer alan kimi şaibeli örgütlerin durumunu ve kürsüde kimlerin hangi mesajları vereceğini sorar, öğrenir ve TMMOB'nin ilkeleri ve genel duruşu açısından yapacağımız değerlendirme sonucunda mitinge katılıp katılmayacağımıza karar verirdik. Böyle bir süreç yaşanmamıştır. Dolayısıyla TMMOB'nin söz konusu mitinge katılma kararı yoktur. 14 Nisan mitinginin yapıldığı gün, tesadüftür, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin de Yönetim Kurulu bu dönemin en geniş katılımlı toplantısını yapmıştır. Yapılan değerlendirmede, mitingi düzenleyenlerin ve kürsüyü kullananların ve yapılan konuşmaların özü de belirginleşmeye başlayınca, TMMOB'nin doğru bir tutum takındığı Yönetim Kurulu tarafından da oybirliğiyle, bir arkadaşımızın çekimserliğiyle benimsenmiştir. Konu sadece budur.

Bu süreçte bazı İKK'larımızda savrulmalar oldu. Samsun olayına TMMOB Yönetim Kurulu ve İKK ilişkileri düzleminde bakmak lazım. İKK o ilde, o ilçede TMMOB'nin halka dönük yüzüdür. TMMOB'nin merkezi alınmış bütün kararlarının, kendi yöresindeki uygulayıcısıdır. İKK, merkezi olan kararlara uyacaktır. Böyle yapmazsa, o İKK çalışmaz"

Farklı siyasetleri TMMOB'nin zenginliği olarak gördüğünü ifade eden Soğancı, "Ama herkes bilsin ki, TMMOB, hiçbir siyasetin, hiçbir çizginin, derneğin, partinin arka bahçesi olmaz. Buranın kendi bağımsız, özgün bir dili vardır. Onun için bu kadar diktir, onun için bu kadar onurlu yürümektedir" dedi.

Soğancı, bir delegenin "TMMOB tabandan kopuk" eleştirilerine de 14 Ekim mitingi ve mitinglere katılımcı sayısındaki artışa dikkat çekerek yanıt verdi.

Soğancı'dan sonra TMMOB geçmiş dönem başkanlarından Kaya Güvenç "son söz üyenin" hakkını kullandı. TMMOB'nin 70'li yıllarda geldiği çizgiyi, mühendis ve mimarların ayrıcalıklı sınıf olmak yerine emekçi sınıflar içinde yer almasını anlatan Güvenç, "Bugün de emperyalist güçlere karşı verilen mücadelede TMMOB ve bağlı odalarının işi çok kolay değil" dedi.

Konuşmalardan sonra TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu'nun aklanması için oylama yapıldı ve Yönetim Kurulu 1 karşı oy, oyçokluğu ile aklandı.

BEŞ BAKANA İHRAÇ KARARI
Üçüncü gün öğleden sonra yapılan oturumda komisyon raporlarının oylaması yapıldı. Kararlar Komisyonu'nun karar önergelerinin görüşülmesinde zaman zaman gerginlikler ve tartışmalar yaşandı.

Genel Kurul'da en sert tartışmalara yol açan önerge mühendis kökenli AKP'li beş bakanla ilgili "ihraç" önergesi oldu. "İcraatlarından dolayı" AKP'li, Metalurji Mühendisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, İnşaat Mühendisi Bayındırlık ve İskan Bakanı Nafiz Özak, Gemi Mühendisi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Makina Mühendisi Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile İnşaat Mühendisi Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun, "kınanmaları ve tüm politika ve uygulamaları nedeniyle teşhir edilmeleri" ve "ihraç edilmeleri istemiyle üyesi oldukları oda onur kurullarına sevk edilmeleri" yönünde iki maddeli önerge üzerine çok sayıda delege söz aldı. Tartışmaların sonunda, beş bakanın kınanmasına ilişkin madde oybirliğiyle, ihraç istemli madde 192'ye karşı 225 oy çokluğuyla kabul edildi.

SEÇİMLER
Genel Kurul'un son gününde seçimler yapıldı. Ankara Mimar Kemal İlköğretim Okulu'nda 1 haziran günü sabah 09.00'da başlayan seçimler saat 17.00'de sona erdi. Seçimler sonucunda TMMOB 40. Dönem organları şöyle belirlendi:

TMMOB 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Ethem Torunoğlu – Çevre Mühendisleri Odası
Emir Birgün -Elektrik Mühendisleri Odası
Ekrem Poyraz -Fizik Mühendisleri Odası
Tuncay Şenyurt -Gemi Mühendisleri Odası
Muammer Yağız -Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası
Kadir Dağhan -Gıda Mühendisleri Odası
Nail Güler -Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Feyyaz Ataç -İç Mimarlar Odası
Selçuk Uluata -İnşaat Mühendisleri Odası
Oğuz Gündoğdu -Jeofizik Mühendisleri Odası
Ö. Ersin Gırbalar -Jeoloji Mühendisleri Odası
Alaeddin Aras -Kimya Mühendisleri Odası
İlker Ertem -Maden Mühendisleri Odası
Mehmet Soğancı -Makina Mühendisleri Odası
Cemalettin Küçük -Metalurji Mühendisleri Odası
A. Deniz Özdemir -Meteoroloji Mühendisleri Odası
M. Sabri Orcan -Mimarlar Odası
Mehmet Çelik -Petrol Mühendisleri Odası
Gülay Odabaş -Peyzaj Mimarları Odası
Yaser Gündüz -Şehir Plancıları Odası
Güngör Durur -Tekstil Mühendisleri Odası
Ergin Özügür -Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Sırdaş Karaboğa -Elektrik Mühendisleri Odası
Taner Yüzgeç -İnşaat Mühendisleri Odası
Ertuğrul Işık -Maden Mühendisleri Odası
Tevfik Peker -Makina Mühendisleri Odası
Aytimur Güpgüpoğlu -Mimarlar Odası

TMMOB DENETLEME KURULU
M. Macit Mutaf -Elektrik Mühendisleri Odası
Yusuf Ziya Demir -Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Köksal Şahin -İnşaat Mühendisleri Odası
Nadir Avşaroğlu -Maden Mühendisleri Odası
A. Kirami Kılınç -Makina Mühendisleri Odası

{nomultithumb}