TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURULU 29 MAYIS-1 HAZİRAN’DA ANKARA’DA TOPLANIYOR

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz olarak 29-30-31 Mayıs günleri saat 09:00'da Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda toplanacak. Seçimler ise 1 Haziran günü 09:00-17:00 saatleri arasında Mimar Kemal İlköğretim Okulu'nda yapılacak.
{nomultithumb}
TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluklu olarak 22-23-24 Mayıs 2008 tarihinde Saat 10:00'da TMMOB'de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul'un 29-30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde Saat 09:00'da Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (Yücetepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 25 Mayıs 2008, çoğunluk aranmaksızın 01 Haziran 2008 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında Mimar Kemal İlköğretim Okulu (Yüksel Caddesi, Kızılay-Ankara)'nda yapılmasına oybirliğiyle karar verdi.

Gündem
1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,
3. Gündemin Karara Bağlanması
4. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Açış Konuşması,
5. Konukların Konuşmaları,
6. Komisyonların Seçimi,
– Yönetmeliklerle ilgili komisyonlar
– Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
– Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının
Okunması, Görüşülmesi,
8. 39. Dönem Yönetim Kurulu'nun Aklanması,
9.Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının
Açıklanması,
11.Dilek ve Öneriler
12.Seçimler