TMMOB 4. KADIN KURULTAYI HAKKINDA TMMOB YÜRÜTME KURULU İMZALI AÇIKLAMAYI KINIYORUZ.

14-15 Kasım tarihlerinde İzmir‘de gerçekleştirilen TMMOB 4. Kadın Kurultayı`nın açılışında gerçekleştirilen protesto eylemine karşı TMMOB Yürütme Kurulu`nun almış olduğu tavır, tutum ve açıklamaları kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz.

Gerçekleşen protesto, kurultay açılış konuşmasının bir erkek tarafından yapılmasına ve TMMOB`un erkek yöneticileri tarafından protokolün doldurulmasına ilişkindir. Söz konusu erkek yöneticiler arasında başka bir TMMOB Yönetim Kurulu üyesi olan kadın arkadaşımızla ‘hakaret` davası halen sürmekte olan bir erkek yöneticinin de yer alması, protestoların artmasına sebep olmuştur. Protestolara karşın TMMOB`un erkek yöneticileri; kadınların sözünün, iradesinin, düşüncesinin hâkim olması gereken bu kurultayda en ön sırada oturmaya devam etmişler, TMMOB Başkanı ise protestolara rağmen ısrarla çıktığı kürsüde, kadınlara parmak sallamaya, iktidardan farksız bir üslupla; baskıcı, ayrıştırıcı, egemen bir dil kullanarak açılış konuşmasını yapmaya devam etmiştir.

Yapılan protesto eyleminin ardından ise 7 adet erkek yöneticiden oluşan TMMOB Yürütme Kurulu; TMMOB Yönetim Kurulu`nun iradesini tamamen yok sayarak bazı açıklamalar yapmış ve bu açıklamalar ile bazı kadın meslektaşlarımızı hedef göstererek suçlamıştır. Bu suçlamalarda ve “TMMOB`ye Karşı Yürütülen Karalama Kampanyası Üzerine Zorunlu Açıklama” başlıklı basına duyuruda görülmektedir ki; TMMOB protesto hakkını kullanmış olan mimar, mühendis ve şehir plancısı kadın meslektaşlarını marjinalleştirmeye ve ötekileştirmeye çalışmaktadır. Bunun yanında, suçlamalar odamızı da hedef haline getirmiştir. TMMOB Yürütme Kurulu`nun bu tavrı demokratik yaşam ve mücadele kültürüne aykırı düşmekte ve TMMOB meslek örgütlülüğünün iradesini yansıtmamaktadır. TMMOB Yürütme Kurulu bu tutumları ile açık bir şekilde tabanına meydan okumakta ve TMMOB örgütlülük tarihini, demokratik birikimini hiçe sayıp bir temsili demokrasi krizi yaratarak örgütümüzü bizzat kendi eliyle itibarsızlaştırmaktadır.

TMMOB Yürütme Kurulu`nun hedef gösteren anlayış ve suçlamalarının karşısında, bu süreçte hedef gösterilen kadın arkadaşlarımızın yanında ve onlarla dayanışma içerisinde olacağımızı belirtir, demokrasiyi içine sindirmiş bir TMMOB için, erkek egemen bir TMMOB`a karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi hatırlatırız.

Bir kez daha yineliyoruz; “Bilinmelidir ki, TMMOB‘yi itibarsızlaştıran; hakkını, onurunu koruyan, demokratik düzlemde tepkisini göstermekten çekinmeyen, nerede olursa olsun karşısına çıkan eril iktidarın iç yüzünü teşhir eden kadınlar değil, bu kadınlardan hesap sormaya çalışan; akıllarını, vicdanlarını ve adalet terazilerini kaybetmişlerin TMMOB‘de ki varlığıdır.”

ŞPO İzmir Şube Yönetim Kurulu