TMMOB 39. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 39. Dönem IV. Danışma Kurulu 26 Nisan 2008 tarihinde Ankara'da toplandı. İMO Teoman Öztürk Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda söz alan Danışma Kurulu üyeleri, Türkiye'nin içinden geçtiği süreci, TMMOB'nin 39. Dönem çalışmalarını değerlendirdiler. Konuşmalarda, ağırlıklı olarak İKK'ların işlevselleştirilmesi, odaların birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi, siyasal iktidarın meslek odalarına yönelik saldırıları öne çıktı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın açılış konuşmasıyla başlayan Danışma Kurulu'na 298 kişi katıldı. Mehmet Soğancı açılış konuşmasında, ortalama bir Avrupa ülkesinde 50-60 yılda yaşanabilecek olayların Türkiye'de bir yıla sığdığına dikkat çekerek, "Tüm bu hızlı gelişmeler, sıkıntılı, sancılı ve sorunlu bir ülkede yaşıyor olmak, bizim gibi meslek örgütlerine çok daha fazla görev düşmesine, sorumluluklarımızın artmasına neden oluyor" dedi. Soğancı, tüm yaşanan olumsuzluklara karşın, TMMOB'nin hiç bıkkınlık göstermeden, hiç durmadan, hiç ara vermeden kendi bildiği yoldan yürüdüğünü, devraldığı onurlu yürüyüşü ve dik duruşu bağlı odaların yöneticileri ve örgütlü üyeleri ile birlikte sürdürdüğünü ifade etti.

Ülkenin içinden geçtiği dönemle ilgili genel bir değerlendirme yapan Soğancı, 14 Ekim TMMOB Mitingi, 1 Mayıs 2007'de Taksim'in özgürleştirilmesi, "3 Kasım Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye" mitingi ve SSGSS'ye karşı verilen mücadelede TMMOB'nin hep alanlarda olduğunu belirterek, "Katıldığımız, düzenleyicisi ya da çağrıcısı olduğumuz miting ve benzeri etkinliklerde hep 'bağımsız, demokratik ve özgür bir Türkiye' için yükselttik sesimizi. İlkeli işbirlikleriyle, emekten ve halktan yana çaba gösteren tüm örgütlerle omuz omuza ama asla birbirimize omuz atmadan yan yana durarak Türkiye demokrasi mücadelesinin içinde yer aldık" diye konuştu.

TMMOB'nin 39. Dönem çalışmaları hakkında da bilgi veren Soğancı, TMMOB'nin bağlı odalarıyla birlikte iki yıllık bir çalışma döneminde 200'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini, bu dönemde yalnızca TMMOB'nin 20 etkinlik düzenlediğini anlattı. Meslek alanları üzerinden, ülkenin enerjiden istihdama, özelleştirmeden kentsel dönüşüme, afet yönetiminden su politikalarına birçok sorununun masaya yatırıldığını ifade eden Soğancı, bu dönem kente yönelik etkinliklere de ağırlık verildiğini ve İKK'lar aracılığıyla Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir ve Bodrum'da kent sempozyumları gerçekleştirildiğini söyledi. Soğancı, Mayıs ayı içinde Denizli ve Adana'da da kent sempozyumları yapılacağını kaydetti.

Soğancı, 39. Dönem'de hukuksal alanda da önemli başarılar elde edildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Cargill, jeotermal sahaların kullanım haklarının devredilmesi, İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi kararları, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bazı maddelerinin iptali, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 'sicil durum belgesi istenmesi' başlıklı maddesini değiştiren yönetmeliğin iptali istemiyle açtığımız davalar hep bizim lehimize sonuçlandı. Yanlış gördüğümüz uygulama ve yönetmeliklere yönelik açtığımız davaların çoğunu kazandık. Çıkarılmaya çalışılan tüm yasalara karşı olumlu olumsuz görüşlerimizi kamuoyuna, siyasi karar vericilere ilettik. Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan tüm yönetmelikleri izledik."

TMMOB'nin diğer çalışmaları hakkında da bilgi veren Soğancı şöyle devam etti.
"Sadece bunlarla kalmadık. Oda temsilcilerinden oluşturduğumuz çalışma gruplarımızın çalışmaları ile gerek meslek alanlarımıza yönelik, gerekse ülkede yaşananlara ilişkin olarak bilimsel bilgiyi rehber edinerek oluşturduğumuz yüzlerce görüşü ve basın açıklamasını kamuoyunun bilgisine sunduk. WEB sayfamızı haber sitesi haline getirdik. Kurduğumuz TMMOB Radyo ile görüşlerimizi internet üzerinden sesli olarak üyelerimize ve kamuoyuna anında ilettik."

Mehmet Soğancı'nın açılış konuşmasından sonra sırasıyla; Serdar Harp (İMO YK Başkanı), Ali Ekber Çakar (MMO YK), Erhan Karaçay (EMO İstanbul), Ali Fahri Özten (HKMO YK), Mehmet Torun (MADENMO YK Başkanı), Kaya Güvenç (MMO), Hüseyin Önder (EMO YK), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO YK), Şevket Akdemir (TMMOB Yüksek Onur Kurulu-ZMO), Hüseyin Atıcı (Adana İKK Sekreteri), Nevzat Ersan (İMO Ankara), Hakkı Atıl (JMO YK), Kadir Dağhan (GIDAMO YK), Cihat Mazmanoğlu (İMO Hatay), Ramazan Pektaş (EMO Ankara), Mehmet Besleme (KMO YK Başkanı), Kurtuluş Kaya (EMO İstanbul), Mehmet Akdemir (MMO Kocaeli), Durmuş Nar (İMO Antalya), Özgür Coşar (EMO Ankara), Turan Kapan (İMO Diyarbakır), Hülya Yılmaz (GIDAMO İzmir), Semra Ocak (ÇMO İstanbul), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJ YK Başkanı), Başak Koç (EMO İstanbul), Emin Koramaz (MMO YK Başkanı) söz aldılar.

TMMOB 39.DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU'NA KATILIM LİSTESİ (26 NİSAN 2008)

TMMOB Yönetim Kurulu- 10
TMMOB Yüksek Onur Kurulu – 1
TMMOB Denetleme Kurulu -1
TMMOB Genel Sekreterlik – 4
Çevre Mühendisleri Odası -3
Elektrik Mühendisleri Odası – 23
Fizik Mühendisleri Odası – 2
Gemi Mühendisleri Odası – 4
Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası -2
Gıda Mühendisleri Odası – 26
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası – 21
İç Mimarlar Odası -4
İnşaat Mühendisleri Odası – 62
Jeofizik Mühendisleri Odası – 1
Jeoloji Mühendisleri Odası – 8
Kimya Mühendisleri Odası -14
Maden Mühendisleri Odası – 16
Makina Mühendisleri Odası – 52
Metalurji Mühendisleri Odası -1
Meteoroloji Mühendisleri Odası- 4
Mimarlar Odası – 3
Orman Mühendisleri Odası –
Petrol Mühendisleri Odası –
Peyzaj Mimarları Odası -12
Şehir Plancıları Odası -4
Tekstil Mühendisleri Odası –
Ziraat Mühendisleri Odası – 13
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri – 8
TOPLAM – 298