TMMOB: 1 MAYIS TAKSİM PROGRAMI AÇIKLANDI

Türk-İş, DİSK, KESK tarafından oluşturulan İstanbul 1 Mayıs Tertip Komitesi, düzenledikleri basın toplantısında kutlama programını açıkladı.

BASIN AÇIKLAMASI

Sayın basın emekçileri, değerli arkadaşlar

TÜRK İŞ, DİSK VE KESK olarak 2008 1 Mayıs kutlamaları "SOSYAL ADALET -EŞİTLİK – BAĞIMSIZLIK – DEMOKRASİ ve BARIŞ için OMUZ OMUZAYIZ" sloganıyla TAKSİM MEYDANI'NDA gerçekleştirilecektir.

Bu konuda yönetim kurullarımızın kararı, üç konfederasyonumuzun genel sekreterleri tarafından açıklanmış, çalışmalar başlatılmıştır.

Bu ortak irade bugün konfederasyonların en yetkili kurullarında tartışılarak teyit edilmiştir.

Bugün konfederasyonlarımızın genel sekreterleri yoğun çalışmalarının sonuçlarını sizlerle paylaşmak üzere bu basın toplantısını düzenlemişlerdir.

Sayın basın emekçileri

Çalışmalarımızın sizlere aktarımına başlamadan önce birkaç konuda ortak görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz.

1 – Bakanlar Kurulu'nun 1 Mayıs'ı "Emek ve Dayanışma Bayramı" olarak ilan etmesini sadece malumun ilanı olarak değerlendiriyoruz.

Bugün dünyada 166 ülkede, çok sözü edilen 23 AB ülkesinde ve ABD'de 1 Mayıslar bayram ve tatil günüdür.

Israrla ve kararlılıkla 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesi talebimizi dile getiriyoruz. Bu konuda Bakanlar Kurulu'nu, kararını yenilemeye davet ediyoruz.

2 – Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Ayaklar başı yönetmeye kalkarsa kıyamet kopar" şeklindeki açıklamasını kınıyor ve protesto ediyoruz. Bizim demokrasi anlayışımız, herkesin eşit yurttaşlar olduğu bir hukuk düzeninden yanadır.

Onun "ayak takımı" dediği insanlar bu ülkenin eşit haklara sahip yurttaşlarıdır. İşçileri, kamu çalışanları, köylüleri, mimarları, mühendisleri, doktorları, hemşireleri, emeklileri kısacası emekçileridir.

Ülkemizin sağduyuya – barışa -demokrasiye en fazla ihtiyacı olduğu bugünlerde Sayın Başbakan'ı açıklamalarında daha dikkatli olmaya, toplumu germemeye özen göstermeye davet ediyoruz.

3- Bir günlük tatil maliyetini 2 milyar YTL olarak değerlendiren ve dert edinen anlayışı şiddetle protesto ediyor, önce hesap yapmayı bilmeye, sonra batık bankalara aktardıkları 70 milyarı aşan parayı izah etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca "her bayram öncesi ve sonrası günleri tatil ederken" İşçi Bayramı'na sıra gelince "para" ve "hesap" bilgiçliğini de anlayabilmiş değiliz.

4- Gelelim Taksim meselesine…

Taksim Meydanı, değişik meslek gruplarının, çeşitli kurum ve kuruluşların etkinlik ve gösterilerine açık olduğu gibi, emekçilerin bütün dünyada özgürce kutlanan birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlamalarına da açık olmalıdır.

Bu artık temel bir demokrasi ölçütüdür.

Hükümet, hiçbir gerekçeyle bu hakkın önüne yasak ve engel koyamaz, koymamalıdır.

Artık sadece sendikal konfederasyonlar değil, sendikal ayrım olmaksızın bütün emekçiler ve onlarla birlikte demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri ve çeşitli siyasi partiler, mimarlar, mühendisler, tabibler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve daha birçok meslekten yurttaşlar,
Taksim'i 1 Mayıs alanı olarak görmekte ve birlikte 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararlığını halkımıza ilan etmektedirler.

Bu, ülkemizde gerçek bir demokrasi yolunda atılmış büyük bir adımdır.

Bu 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak demokrasiye sahip çıkmaktır.

"Provokasyon olur" gerekçesiyle Taksim'in yasaklanmak istenmesinin hiç inandırıcılığı yoktur. Son 15 yıldır her 1 Mayıs'ta bu gerekçe öne sürülmektedir.

Ama her yıl 1 Mayıs giderek artan bir kitlesellikle kutlanmaktadır.

Başbakan'ı, İçişleri Bakanı'nı, İstanbul Valisi'ni görevlerini "bütün yurttaşlara ve kurumlara eşit uygulamaya" davet ediyor ve bir an önce Taksim Meydanı'nı emekçilerin 1 Mayıs bayram kutlamalarına açmaya davet ediyoruz.

Sayın basın emekçileri, değerli arkadaşlarım

Bizler, 1 Mayıs'ın tam bir emek ve demokrasi şöleni içinde kutlanacağına yürekten inanıyor, tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz.

Bizler ETUC üyesi TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK olarak…

Meslek örgütleri TMMOB, TTB, eczacılar, diştabipleri, serbest muhasebeciler olarak…

Sol, sosyal demokrat, ilerici, devrimci, sosyalist, demokratik sol siyasal partiler olarak…

Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, dergi platformları, insan haklarını savunanlardan çevreci örgütlere kadar 57 kuruluş emeğin bayramı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Toplanma yerlerimizi ŞİŞLİ – ŞİŞHANE ve DOLMABAHÇE olarak belirledik.

Dolmabahçe'den TÜRK-İŞ, Şişli'den DİSK, Şişhane'den KESK olarak
yürüyeceğiz. Bizlerin arkasından belirlenen örgütler yürüyeceklerdir.

Bu bölgelerde toplanma saatlerimiz 10.00 – 11.00 arası olarak belirlenmiştir.

Her üç koldan da saat 11.00'de hareket edilerek Taksim'de aynı anda buluşulacaktır.

Konfederasyonlarımızın ve katılımcı örgütlerin, genel başkan ve yöneticilerinin, milletvekillerimizin oluşturduğu heyet tarafından Kazancı Yokuşu ve Taksim Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşu yapılacaktır.

Saat 13.00'de ellerinde karanfillerle yüz binlerce emekçinin alana girişinin tamamlanması için yürüyüş sıraları bütün yolu kapsayacak genişlikte düzenlenecektir.

Ellerimizdeki karanfillere dillerimizdeki özgürlük türküleri emekten yana sanatçılarımızın tarafından eklenecektir.

2008 1 Mayıs'ında emeğin, emekçilerinin taleplerini içeren "topluma sesleniş" açıklamalarının ardından kutlamalar tamamlanacaktır.

Alan, katılımcı tüm örgütlerin yanlarında getirdikleri çöp torbaları ile temizlenecektir.

Sayın basın emekçileri

İstanbul'da üç konfederasyonumuza bağlı tüm şube başkanları ve işyeri temsilcileri ile toplantılar yapılmış, hazırlıklar kontrol edilmiştir. Herkesin nasıl ve nerede yürüyeceği, araçların park yerleri belirlenmiştir.

İstanbul dışından Ankara dahil olmak üzere ülkemizin Marmara-Trakya bölgelerinden tüm üyelerimiz otobüslerle İstanbul'a geleceklerdir. Şu ana kadar binlerce otobüs rezervasyonu yapılmıştır.

Taksim Alanı'nda 1 milyon kişiye ulaşabilecek ses düzeni anlaşması yapılmıştır.
{nomultithumb}