TESCİL YENİLEME İŞLEMLERİ

Serbest şehircilik faaliyetinde bulunan şirket ve büroların her yıl Ocak ayı içinde tescil yenileme işlemi yapmaları gerekmektedir. Bu işlem için gerekli belgeler şunlardır:..

Serbest Meslek Büroları:

1- Başvuru Kayıt Formu (eksiksiz doldurulmuş yetkili şehir plancısı tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması) (EK-3A)

2- Önceki yıla ait Büro Kayıt Belgesi aslı (BKB)

3-Vergi levhası fotokopisi (Tescil yenileme işlemi yapılan yıl için)

4- Serbest meslek defterinin noter onaylı ilk sayfasının örneği(Tescil yenileme işlemi yapılan yıla ilişkin) 5-Son tescil yenileme tarihinden bugüne kadar kesilen faturaların tümü ve fatura kayıt çizelgesi (EK-3B)

6- Tüm yetkili plancıların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile onları bağlı şirketlerde çalışılmadığına dair beyan (EK-3C)

7- Serbest Şehircilik Bürosu sahibi yeterlilik belgesi fotokopisi ve var ise ücretli çalışan yetkili serbest çalışan Yetkili Serbest Şehircilerin imar planı yapımı yeterlilik belgesi fotokopisi,

8- Tescil süresi içinde başvurulduğu durumda 250 TL Yıllık Tescil Yenileme Ücreti

9- Yetkili Serbest Şehircilerin üyelik ödentileri

Sermaye Şirketleri:

1- Başvuru Kayıt Formu (eksiksiz doldurulmuş yetkili şehir plancısı tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması) (EK-3A)

2- Önceki yıla ait Büro Kayıt Belgesi aslı (BKB)

3-Vergi levhası fotokopisi (Tescil yenileme işlemi yapılan yıl için)

4- Yevmiye defterinin noter onaylı ilk sayfasının örneği(Tescil yenileme işlemi yapılan yıla ilişkin)

5-Son tescil yenileme tarihinden bugüne kadar kesilen faturaların tümü ve fatura kayıt çizelgesi (EK-3B)

6- Tüm yetkili plancıların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile onları bağlı şirketlerde çalışılmadığına dair beyan (EK-3C)

7- Yetkili şehir plancısı tarafından odamıza tescilli sermaye şirketlerinde yetkili şehir plancısı yada ortağı olunmadığına dair beyan (EK-3D) (bu beyan şirket yetkili plancılarının tamamı tarafından yapılacaktır)

8- Serbest Şehircilik Bürosu sahibi, ortağı ve ücretli çalışan Yetkili Serbest Şehircilerin varsa imar planı yapımı yeterlilik belgesi fotokopisi

9- Şirket ortaklarının ve hisse oranları son durumunun ve imar planı yeterlilik grubu tespiti için doldurulacak beyan (EK-3E)

10- Tescil süresi içinde başvurulduğu durumda 250 TL Yıllık Tescil Yenileme Ücreti

11- Yetkili Serbest Şehircilerin üyelik ödentileri