TESCİL KAPATMA İŞLEMLERİ

Serbest Şehircilik Büroları faaliyetlerine son verdiğinde tescil kapatma bildiriminde bulunmak durumundadırlar.

TESCİL KAPATMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

•  Tescil kapatma bildirimi – Dilekçe

•  Vergi dairesinden alınan ilişiğin kesildiğini gösterir belge

•  Son tarihli Büro Kayıt Belgesi

•  Son tescil işleminden kapatma tarihine kadar düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzları

Süresi içinde bildirimde bulunmayanlardan Büro Kayıt Belgesi ücretinin % 25'i kadar bedel alınır. Kapatma bildiriminde bulunmayıp tescil yenileme işlemleri için daha sonra başvuran bürolardan yukarıda belirtilen bedel alınır. Süresi içinde başvuruda bulunmayan ve mesleki faaliyet yürütmediği belirlenen büroları resen kapatma yetkisi Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulundadır.