TCDD TAŞINMAZLAR İHALESİ VE İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

TCDD TAŞINMAZLAR İHALESİ VE İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Danıştay Onüçüncü Daire, TCDD taşınmaz satışı ihalesinin iptali ve ihalenin dayanağını oluşturan, dava konusu işlemde uygulanan Yönetmelik'in iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay Onüçüncü Daire, TCDD taşınmazlarının satışı ihalesinin yürütmesini durdurdu. İptali istenen ihalenin dayanağını oluşturan ve dava konusu işlemde uygulanan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik'in yürütmesi de, yasal dayanağını oluşturan 5335 sayılı Yasa'nın 32. maddesiyle ilgili Anayasa'ya aykırılık itirazının Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanmasına kadar durduruldu.

Söz konusu ihale ve yönetmelikle ilgili Liman-İş Sendikası tarafından açılan davada daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilmesi nedeniyle, Danıştay Onüçüncü Daire, TMMOB'nin açtığı davada ayrıca karar vermeye gerek görmedi.

TMMOB / 05.03.2008