TASFİYE ETTİRMEYİZ

Figen BİCAN

TMMOB web sayfasında ‘AKPNnin kapalı kapılar ardında hazırladığı, TMMOB’yi bölmeye, parçalamaya, etkisizleştirmeye yönelik yasa değişikliğini kabul etmiyor, örgütüme sahip çıkıyorum’ başlıklı TMMOB Yasası değişikliğine karşı imza kampanyası başlattı. İzmir Şubesi de kampanyayı Aralık ayı bülteninin kapağına taşıdı.
TMMOB Makine Mühendislerinin bülteninde TMMOB çatısı altındaki 23 odanın yaptığı basın açıklamasına yer verdi. 23 odanın yasanın değiştirilmesine dönük çalışmalara tepkisinde, “TMMOB Yasası’nm değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir” denildi.

ETKİSİZLEŞTİRİLMEYECEĞİZ
Odalar yaptıkları ortak basın açıklamasında şu bilgileri paylaştı: “Anayasa’nın 123,124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasası’nm değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir. Bunun nedeni açıktır. Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda sağlamasını savunan, bilme, mantığa, yasalara ve doğaya aykırı, kamusal-toplumsal fayda sağlamayan uygulamalar için gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB’nin politikası, bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, sanayide gerçekleşen dönüşüm, fason üretimin artması, 2B ile kamu arazileri ve kentsel dönüşüm süreçleri, bütün ülkenin imara açılması gibi rant yönelimli politikaların uygulanmasında engel olarak görülmektedir. Bu engelin aşılması için TMMOB ve bağlı meslek disiplinlerinin kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülüklerinin, şekli yapılara dönüştürülmesi, TMMOB’nin ve TMMOB geleneği doğrultusunda konum alan meslek disiplinlerimizin pozisyonlarının tasfiyesi ve piyasaya devredilmesi gerekmektedir. Çünkü iktidara göre; bu sürece ayak direyen, izin vermeyen TMMOB’nin etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi için bakanlığa bağlanarak, merkezi bütünlüklü yapısını parçalanması hedeflemektedir. Torba Yasa’da yer alan Yapı Denetim Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle, öngörülen teknik müşavirlik kuruluşlarına; hem proje müellifi olarak her türlü etüt ve proje üretme yetkisi, hem de yapı denetim yetkisi verilmektedir. Bu durum, sistemin dışında iş yapan mühendislik ve mimarlık etüt-proje bürolarının kapılarına kilit vurmasına yol açacak, binlerce mimar ve mühendis bu müşavirlik kuruluşlarının kapılarında iş arar konuma düşürülecektir.”
Kaynak: 9 Eylül İzmir-15.12.2012