Tarihi araziye otel yok

Koruma kurulu, nazilerden kaçan mülteciler için inşa edilen sığınma evi arazisine otel yapılmasına izin veren imar planı tadilatını onaylamadı

DENİZ TATARER TEMUR

2. Dünya Savaşında Nazilerden kaçan mültecilerin sığınması için inşa edilen ve Kızılayın 2008de mülkiyetini Elumatec AŞye devrettiği Etilerdeki araziye otelyapılmasına ilişkin proje, koruma kurulunca reddedildi. Kurul projeye ilişkin verdiği raporda, Tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek-tüzelkişilerin koruma kurulunun kararına uymak zorundadırşerhi koydu.

Kızılay, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2. Dünya Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçarak, Türkiyeye sığınan mültecilerin yaşaması için inşa edilen Etilerdeki sığınma binasını 2008’de açtığı ihaleyle 25 yıllığına 35.5 milyon Avroya Elumatec AŞye devretmişti. Devir işlemlerinin ardından şirket, binada yaşayanları önce tahliye etmiş, ardından da yaklaşık 2 bin 453 metrekarelik araziye otel ve turistik tesis inşa etmek, arazinin inşaat hakkını yükseltmek ve 21.5 olan inşaat yüksekliği sınırını kaldırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) imar planı tadilatı başvurusunda bulunmuştu.

İBB Meclisinde Kasım 2009da görüşülen ve karara bağlanan plan tadilatı raporunda emsalin 2.70ten hesaplanması ve yüksekliğin 36.50 metre ile sınırlandırılmasına karar verilmişti. Plan değişikliği raporunda Akmerkezin karşısında bulunan arazinin Boğaziçi Sit Alanı Etkinlenme Bölgesinde kaldığı ve değişikliğin Boğaziçi Yasası ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında değerlendirilmesine dikkat çekilerek, planlara İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca (KVTVKK) onaylanmadan uygulama yapılamazşerhi koyuldu. Plan değişikliğindeki şerh nedeniyle dosya İstanbul 3 Numaralı KVTVKKye gitti. 6 Nisan 2010da konuyu karara bağlayan kurulda, …İmar planının üzerinde imar hakkı talep edilmesi, çevre yapılara emsal teşkil edici nitelikte olması ve plan bütünlüğünü bozucu niteliği nedeniyle değişikliğinin uygun olmadığına karar verildidenildi.

Kaynak: Cumhuriyet – 17.05.2010