TARİHİ ACEMOĞLU HAMAMI ‘TİCARET ALANI’NA DÖNÜŞTÜ

TARİHİ ACEMOĞLU HAMAMI 'TİCARET ALANI'NA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Haber Servisi – Vezneciler'deki 250 yıllık tarihi Acemoğlu Hamamı plan tadilatlarıyla "tarihi hamam" alanından çıkarılarak "ticaret alanı" haline getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nce kabul edilen plan tadilatıyla, üç yıl önce tarihi hamam kalıntıları üzerinde inşaatına başlanan "Celal Ağa Konağı ve Zekiye Hatun Alışveriş Merkezi" de imar planlarına uygun hale getirildi. İBB Meclisi'nin ocak ayı toplantılarında görüşülen raporda, hamam ve çevresindeki parsellerin 1/5 binlik Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planı'nda ve 1/1000'lik Eminönü Koruma Amaçlı Uygulama Planı'nda, "tarihi hamam alanı" olarak kayıtlı olduğu belirtilerek "parselin küçük bir bölümünde hamam bulunduğu, parselin tamamının hamam alanı olarak ayrılmasının ise mağduriyet yarattığı" savunuldu. Mağduriyetin giderilmesi gerekçesiyle ilgili alanların "tarihi hamam" alanından çıkarılarak, "2. Derece Ticaret Alanına" alınması talep edilen rapor, oyçokluğu ile kabul edildi.Rapora muhalefet şerhi koyan İBB Meclisi CHP Kadıköy İlçe Üyesi Hüseyin Sağ, otel inşaatının koruma kurulu tarafından onaylandığına dikkat çekerek "Koruma kurullarının belediyeler üzerindeki etkisi güvenilir değil. Projeleri sunan kişiler aynı zamanda kurul üyesi. Böyle bir sistemde tarihi kalıntıların üzerine yapılan inşaatları onaylamak mümkün değil" diye konuştu.

Cumhuriyet / 22.01.2008