Taşkesiklilerden bakanlığa dava

SEVİM OLGUN (TORBALI)

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'nın Taşkesik köyünde kurmayı planladığı Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne karşı geçtiğimiz aylarda 40 kurumun desteği ile mücadele baştan Sivil İnisiyatif Hareketi, hukuki açıdan ilk somut adımı da attı. Bölgede inceleme yapan çevre hukukçusu Avukat Şehrazat Mercan, Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine dava açtı. Mercan, Danıştay'a gönderdiği dava dilekçesinde, revizyon imar planının iptaliyle, yürütmenin durdurulmasını istedi. Mercan, tesis için Taşkesik'in seçilmesiyle, Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanuna muhalefet edildiğini de vurgulandı.

KANUNA AYKIRI
Torbalı Ticaret Odası, Taşkesik Köyü Muhtarlığı ile bölgedeki arazi sahipleri adına, 1/100 binlik plana itiraz süresinin son gününde harekete geçen Mercan, Danıştay'a gönderdiği dilekçede, "Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 1/100 bin ölçekli İzmir-Manisa ve Kütahya Çevre Düzeni Planı Revizyon işleminin, Torbalı Taşkesik Köyü'nde öngördüğü Katı Atık Depolama Alanı yönünden iptali" talebinde bulundu. Planın 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un 20'nci maddesine aykırı olduğunu belirten avukat, bölgenin tesis için uygun olmadığını vurguladı.

"YER ARASINLAR"
Mercan, "Katı atık bertaraf tesisinin alanın çevresindeki zeytinlikler, yeraltı suları, Küçük Menderes Havzası'na etkisi düşünülmemiş. Trafik yoğunluğu, nüfus popülasyonunun değişebileceği, nemliliğin artması, tarıma zararları hiç değerlendirilmemiş. İzmir için de fayda-maliyet analizleri açısından doğru bir yer seçimi yapılmamış. Bütün bu sakıncalar öngörülmeden yapılan planlama işlemi hatalı. Bu davada lehimize karar verildiği takdirde, İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yer aramak zorunda kalacak. Bunu bence şimdiden yapmalı" dedi. Avukat Mercan, "Plan revizyonunda, ekonomik ve ekolojik kararların bir arada düşünülmesi, çevre kirliliğini önlemek gibi amaçlar gözetilmemiş. Bu nedenle plan revizyon işleminin iptali ile birlikte, açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç zarar olgularının birlikte gerçekleşmesi nedeniyle, öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini de talep ettik" diye konuştu.

Bölgeye yapacağı olumsuz etkiler
Avukat Şehrazat Mercan, dava açmalarının diğer gerekçelerini sıralarken, çöp depolanmak istenen alanın zeytinlik parsellerle bitişik ve iç içe olduğunu söyledi. Mercan, dava dilekçesinde, köyün en önemli geçim kaynağının, zeytincilik ve hayvancılık olduğunu belirterek, söz konusu projenin yanında ayrılan meraların ortadan kalkacağını savundu. Katı Atık Depolama Alanı için seçilen yerde bulunan Kurudere'nin köye doğru aktığını, bölgedeki yaklaşık 50 artezyen kuyusunu besleyen su toplama alanının da projeden olumsuz etmileceğini vurguladı. Dilekçede, burada yapılacak Katı Atık depolama alanından gelen ve kirlenen yüzey sularının kuyuların kirlenmesine neden olacağı belirtildi.

 

Kaynak: Yeni Asır – 28.12.2010