İstanbul Şubemizden 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

Odamız İstanbul Şubesi tarafından, uzun süreden beri kamuoyunu meşgul eden İstanbul Boğazı'na üçüncü bir karayolu köprüsü ve bağlantı yollarının yapımına dair "3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu" ile sunulmuştur.

Başta İstanbul Şubesi'mizin mesleki bilgi birikimi ve kaynakları kullanılarak ve meslek odamız bünyesinde kurulan 3. Köprü Çalışma Komisyonu'nun katkıları ile hazırlanan rapor ayrıca bilimsel anlamda güvenilir çok sayıda yazılı ve görsel kaynaktan, 3. Köprü Projesi'ne ilişkin benzer çalışma ve birikimlerden yararlanılarak oluşturulmuş; gerek yazıya geçirilmesi gerekse bilimsel değerlendirmeler ve eleştiri süzgecinden geçirilmesi sürecinde katkı koyabilen tüm kişi ve kurumların ortak üretimini ve katılımcılığını da ifade etmektedir.

İstanbul'un ulaşım probleminin kaynağının yeni bir köprü ihtiyacında olup olmadığını bilimsel bir yaklaşım ve savunulabilir bir dille ortaya koymaya çalışan bu rapor çalışması, gerek ulaşımda yaşanan problemlere kapsamlı bir sistem yaklaşımı ile çözüm getiren, gerekse boğaz geçişlerinde yeni karayolu köprüleri yerine daha ekonomik, daha adil, çevreye ve insan yaşamına daha duyarlı ve sürdürülebilir başka çözüm alternatiflerinin de varlığını ortaya koyan ortak bir iradenin ürünüdür.

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu için tıklayınız.