SİT alanında kalan işletmeler yıkılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bölgedeki 13 işletmenin kaldırılmasını istedi

ERTAN GÜRCANER (HABER MERKEZİ)

İzmir İnciraltı Turizm Merkezi 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu'nun yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne yazı göndererek İnciraltı'ndaki çeşitli parseller üzerinde bulunan işletmelerin yıkılıp kaldırılmasını istedi. Bu talebi geçtiğimiz 9 Temmuz'da Büyükşehir ve Balçova belediyelerine bildiren Kurul, SİT alanı üzerinde bulunan parsellerdeki 2863 sayılı yasaya aykırı uygulamaların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası hükümleri doğrultusunda ivedilikle kaldırılmasını istedi. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, 2. derece doğal SİT alanında yer alan ve haklarında kesinleşmiş yıkım kararı bulunan işletmelerle ilgili olarak süreç içinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı. Çalkaya, 2008 yılı Aralık ayında SİT alanı üzerindeki izinsiz uygulamalarla ilgili olarak yıkım kararı alındığını fakat emniyet güçleri tarafından yeterli güvenlik tedbiri sağlanamayacağı gerekçesiyle uygulamanın geçici süre ile ertelendiğini söyledi. Çalkaya, Aralık 2010'da tekrar yıkım ihalesine çıkacaklarını da açıkladı.

YASA DIŞI
Büyükşehir'e gönderilen yazıda, söz konusu parsel üzerindeki izinsiz uygulamalara ilişkin kurul kararı doğrultusunda ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulunulduğu belirtildi. Yazıda, SİT alanında bulunan parsellerdeki 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı uygulamaların kaldırılması istendi.
Başkan Çalkaya, daha önce Balçova Belediyesi olarak bölgenin planlanmasına ilişkin çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa olarak yürütülmekte olduğuna dikkat çekerek "Bir yandan bu çalışmaları sürdürürken diğer yandan da bölgede oluşan yasa dışı işletmelere karşı kanuni yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Belediye olarak bu kapsamda İnciraltı ve Bahçelerarası mahallelerinde yasaya aykırı işletmeler hakkında gerekli işlemleri yaptık. Bu işletmeler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ardından da bahse konu işletmelerin yıkımı için ihaleler açtık. Katılım olmadığı için ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

İHALE AÇILDI
2010 yılı Aralık ayında tekrar yıkım ihalesine çıkacaklarını belirten Çalkaya, "Ayrıca, son olarak 25 Aralık 2008 tarihinde SİT alanı üzerindeki izinsiz uygulamalarla ilgili olarak yıkım kararı alındı. Emniyet güçleri tarafından yeterli güvenlik tedbiri sağlanamayacağı gerekçesiyle yıkım geçici süre ile ertelendi. İnciraltı ve Bahçelerarası mahallelerinin imar planları İzmir'in en önemli sorunlarındandır. Burada yıllardır süregelen imar problemi nedeniyle hem İzmir ekonomisi büyük bir kayba uğramakta hem de yasaya aykırı durumlar oluşmakta. Balçova Belediyesi olarak her iki durumla ilgili gerekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu bölgede tek tek işletmeler hakkında tasarrufta bulunulması bölgenin kurtuluşuna yardımcı olmamakta, aksine daha da karmaşık bir hale getirmektedir. Bu nedenle başta bölgenin planlamasına karşı dava açan gerek özel kuruluşlar gerekse sivil toplum örgütleri olmak üzere İzmir'in geleceğini düşünen herkes planlama sürecine katkıda bulunmalı. İzmir'in önünü açacak bu bölge bir an önce planlanmalı" dedi.

Yazıda hangi mekanlar var
Hamak Kır Düğün Salonu, İzmir Çiçekçiler Odası'nın tesisleri, Kumrucu İzzet, Şehri Garden, Balpa Düğün Salonu, Ayışığı Kafe, Mandalin Kafe, Tonguç, Beyaz Ev, Maltepe Oto Yıkama, Keyif, Balık Pişiricisi, Gözde Kafe.

"Yetki ilçe belediyesinde"
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu parselin ilçe belediyesi sınırları içinde olduğu için yetkinin de ilçe belediyesinde olduğunu söyledi. Yetkililer, "Geçmişte söz konusu alanla ilgili tutanak tutulmadıysa, ilçe belediyesi önce tespit yapıp ardından da tutanak tutmalı. Söz konusu işlemler yapıldıktan sonra dosya ilçe belediye encümenine gidecek. Encümenden burası ile ilgili ya yıkım ya da para cezası ile ilgili karar alınacak. Ardından da ilçe belediyesi 'Yıkım aşamasına gelinmiştir' diye Büyükşehir Belediyesi'ne bildirimde bulunacak. Daha sonra da yıkımı gerçekleştirecek. Eğer ilçe belediyesi yıkım işlemini gerçekleştiremezse yetki 5216 sayılı Büyükşehir Yasası'nın 11. maddesine dayanarak Büyükşehir'e geçiyor. Fakat şu an o bölge ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı planlama sürecini devam ettirdiği için ilçe belediyesi de bir işlem yapamıyor. Çünkü, şu an kaçak konumundaki yapılar korunacak mı korunmayacak mı yeni plan çalışmasına göre belli olacak. Belirsizlik hakim olduğu için de ilçe belediyesi beklemede" dedi.

 Kaynak: Yeni Asır – 12.08.2010