Sıra Kültürpark Yeraltı Otoparkı’nda !

13.03.2006 tarihli Yeni Kent Merkezi olarak anılan Turan-Alsancak arasındaki alanı kapsayan plan revizyonu aleyhinde Valilik'çe açılan davada İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi, zeminde yüzde 25, 30 ve 35 olan kullanım hakkını yüzde 40, 45 ve 50’ye yükselten.. 

emsal değerlerinde de 3 ve 3,5 emsal olan inşaat yoğunluğu hakkını da 4 ve 4,5 emsale çıkaran revizyona karşı Şubemiz de itirazda bulunarak konuyu yargıya götürmüştü. Valilik, Bayındırlık İskan İl Müdürlüğü aracılığıyla TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ne de görüş sorarak 5216 sayılı yasanın kendisine verdiği yetkiyle plan henüz askıya çıkmadan dava açmıştı. Askı süresinde itirazını ileten odamız, başta inşaat alanlarının artışı karşılığında planın sosyal ve teknik donatı alanlarında artış öngörmemesi gerekçesiyle dava açmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı uygulamalarına karşı duyarlılığını sürdüren odamızın Kültürpark yeraltı otoparkı konusunda da haklılığı yakında anlaşılacaktır.