Soğancı: “Hiç Kimse Şehir Plancıları Odası’nı Sindiremeyecektir”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Şubemizce EXPO 2015 fuar alanı İnciraltı yerseçimiyle ilgili açtığı dava üzerine yerel basında ve bazı çevrelerce başlatılan karalama kampanyası dolayısıyla 8 Ocak 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklama metni şöyle:


EXPO 2015 ÜZERİNDEN YAPILAN SALDIRILARLA
ŞEHİR PLANCILARI ODAMIZI BASKI ALTINA ALMAK İSTEYENLER
BUNU BAŞARAMAYACAKLAR

Söylemiştik, bir kez daha vurguluyoruz:

Dünyanın önemli organizasyonlarından EXPO 2015'e Milano ile birlikte aday olan İzmir için adaylık sürecinde "fuar alanı" tartışmaları bazı kesimler tarafından farklı bir boyuta getirilmek istenmektedir. Elbette; Türkiye'nin tanıtımı için böylesine önemli bir organizasyona İzmir'in ev sahipliği yapmasına kimse karşı çıkamaz. Ancak, EXPO 2015 bahanesi ile gerek Çevre ve Orman Bakanlığı planlarında gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi planlarında tarımsal ve doğal değerleri nedeniyle koruma altına alınan İnciraltı bölgesinin imara açılmak istenmesi kabul edilemez.

Çevre ve Orman Bakanlığı İzmir-Manisa-Kütahya kentleri 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı'nda "tarımsal niteliği korunacak alan" olarak belirlenen İnciraltı bölgesi, bu belirlemelerin dışında EXPO 2015 bahanesi ile kamu yararı amaçlı tüm planlama süreçleri yok sayılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca çıkartılan "İzmir-İnciraltı Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı" ile "fuar alanı" olarak belirlenmiştir.

Kamusal değeri ile İzmir'deki ender açık alanlardan biri olan İnciraltı bölgesinin tüm değerleri yok sayılarak, özgün karakterinden uzak yoğun yapılaşmasının önünü açacak, kısmen kaçak yapılaşmış olan alan içerisinde imar affına dönüşebilecek ve benzeri yapılaşmayı özendirecek bu kararın, EXPO 2015 ile bir ilgisinin olmadığı aslında herkes tarafından bilinmektedir.

İnciraltı'nı EXPO uğruna feda eden söz konusu plan, yaz aylarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda askıya çıkarılmıştır. Şehir Plancıları Odamız da, daha evvel benzeri onlarca örnekte olduğu gibi, kamu yararı, şehircilik ve koruma ilkeleri doğrultusunda bu plana itiraz etmiş ve fuar alanı için detaylı raporlarla birlikte farklı alanlar da önermiştir. Söz konusu itiraz ve çalışmalara ilgili kurumlardan yanıt alınamaması üzerine de Şehir Plancıları Odası İzmir Şubemiz tamamen yasal hakkını kullanarak yargı yoluna başvurmuştur.

Sonra beklenen olmuş ve planın iptali amacıyla açılan dava üzerine rant çevreleri tarafından Şehir Plancıları Odamız hedef haline getirilmiş, bu çevrelerin sesi olan bazı yerel gazetelerde Odamız için karalama kampanyası başlatılmıştır.

Bilinmelidir ki;

TMMOB ve bağlı odaları, kamu yararı ve hukuk ilkelerini hiçe sayan ve "ben yaptım oldu" anlayışı doğrultusunda yalnızca rant kesimlerine hizmet eden politikalara her zaman karşı çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.

Şehir Plancıları Odamızın itirazı EXPO 2015'e değil, İzmir'in en önemli açık alanlarından biri olan İnciraltı'nın rant çevrelerine peşkeş çekilmek istenmesinedir.

Durum böyleyken, bugüne kadar tüm çalışmalarında, araştırmalarında bilimin ışığında kamu yararını gözeten TMMOB ve Şehir Plancıları Odası'nın, konu çarpıtılarak karalanması ve hedef tahtası haline getirilmesinin arkasındaki niyet bellidir.

Bir kez daha söylüyoruz:

Kamu yararı ve hukuk ilkelerini hiçe sayan ve ranta hizmet eden politikalara karşı çıkan Şehir Plancıları Odasının verdiği hukuki, anayasal, bilimsel ve kamu yararı amaçlı mücadeleyi hiçbir kimse ve kuruluş baskı altına alamayacaktır ve Şehir Plancıları Odamızı asla sindiremeyecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı