Sezer’e rağmen ‘Cargill yasasına’ devam

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Sezer'in geçtiğimiz hafta bir kez daha görüşülmek üzere iade ettiği ve kamuoyunda ‘Cargill yasası’ olarak bilinen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu aynen kabul edildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Sezer'in geçtiğimiz hafta bir kez daha görüşülmek üzere iade ettiği ve kamuoyunda ‘Cargill yasası’ olarak bilinen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu aynen kabul edildi. İlgili kanunu, tarım arazileri üzerinde izin alınmadan kurulan tesislerin .. 

işlemlerini tamamlaması için ek süre verilmesini öngörüyor.
AKP Adana Milletvekili Vahit Kirişçi başkanlığında toplanan komisyonda, ilk olarak Cumhurbaşkanı Sezer'in iade gerekçesi okundu. Yapılan görüşmelerin ardından aynen kabul edilen yasaya göre, 10 Kasım 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin istenilen amaçla kullanımı için 1 yıl içinde başvurulması halinde tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metrekaresi için 5 YTL ödenmek şartıyla izin verilecek.
Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler 2 yıl içinde tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam edecekler. Bu süre içinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri, ilgili idarelerce durdurulacak.
Tarım arazisi vasfından çıkarılan arazilerin, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfı değiştirilecek. (Ankara/EVRENSEL)

15.12.2006