Sevil’in Basmane gökdelenine iptal

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları ve Mimar Odası İzmir şubelerinin açtığı iki ayrı davada, Sevil ailesine ait Sevkon A.Ş’nin Basmane Mürsel Paşa Bulvarı’nda arazisine 30 katlı gökdelen yapımına izin veren imar planını iptal etti.

UTKU BOLULU İzmir DHA

Sevil Ailesi, Basmane Mürsel Paşa Bulvarı’ndaki arazide, Sevil ailesi önce 1989 yılında 8 katlı bina yapmak için ruhsat aldı. Daha sonra 1991 yılında hafriyat yaparak, temel çukuru kazıldı. 2008’de Sevil ailesinin yüksek yapı imar plan değişikliği talepleri İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun inşaat için 10, 5 ve 3’er metrelik çekme mesafeleri şartlarının kabul edilmesiyle sonuca vardı. Konak Belediye Meclisi de 7 katlı yükseklik koşuluyla var olan 12 bin 234 metrekarelik inşaat alanı hakkının yüksek yapıda 96 metre olarak kullanmasına olanak tanıyan imar plan değişikliğini onayladı. ye 24 katı yerüstü, 6’sı yeraltında değişiklik, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından dakabul edildi.
Sevil ailesini temsilen Sevkon Gayrimenkul Değerlendirme Şirketi’nin planına, iki meslek örgüt Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri önce itiraz etti. Sonuç alamayınca iptal davası açtılar. İki ayrı davada da İzmir 1. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurdu. Mahkeme, Mimarlar Odası’nın davasında 11 Mayıs 2010, Şehir Plancıları’nın davasında ise 7 Haziran 2010’de plan değişikliği iptal kararı verdi. Plan değişikliği iptaliyle, Sevkon sözkonusu araziye eski plana göre 7 katlı metropoliten aktivite merkezi tanımına uyan, otel, ticaret merkezi, işhanı yapabilecek.

Kaynak: Milliyet Ege – 09.06.2010 {nomultithumb}