ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI-2020

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması, bu yıl Odamız Genel Merkezi sekretaryası ve TUPOB Dönem Başkanlığı`nı yürüten Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nce gerçekleştirilecektir. 

Yarışma Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri`nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenmektedir.

Söz konusu yarışmaya 14 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.

 

a) Yarışma ilanı

 

 

: 29.06.2020

    Son soru sorma tarihi : 21.08.2020
    Soruların yanıtlanması : 28.08.2020
b) Projelerin son teslim tarihi ve saati : 14.09.2020,Pazartesi/ Saat 18.00 *
c) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih : Ekim ayının ilk haftası **
d) Yarışma sonucu ilan tarihi : Ekim ayının ikinci haftası**
e) Sergi ve Kolokyum tarihi : Kasım 2020*
f) Sergi ve Kolokyum yeri : Online Platform*

Asıl Jüri Üyeleri
 

Doç. Dr. Mehmet Çağlar Meşhur- Konya Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nilüfer Gürer- Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Cihanger Ribeiro- TED Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Feral Geçer Sargın- İzmir Demokrasi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Aksümer Kaynarca- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan H. Erkan- Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Pelin Olcay- İstanbul Arel Üniversitesi

 

 

Yedek Jüri Üyeleri

Arş. Gör. Dilan Eyyüpoğlu- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 

Ömer Dursunüstün-TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Ödüller

– Birinciye; 1.500 TL değerinde Hediye Çeki

– İkinciye;   1.000 TL değerinde Hediye Çeki

– Üçüncüye;   750 TL değerinde Hediye Çeki

** Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Jüri eşdeğer ödül verme hakkına sahiptir.

ŞARTNAME

AFİŞ

EK-1 BAŞVURU FORMU

EK-2 AÇIKLAMA RAPORU ÖRNEĞİ

EK-3 SUNUM PAFTASI ÖRNEĞİ