Sanayi Kongresi 14 Aralık’ta başlıyor

Sanayi Kongresi 14 Aralık’ta başlıyor

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 1962’den beri iki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kongrelerinin 16’ncısı, 14 ve 15 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara’da, İMO Teoman Öztürk Salonu’nda yapılacak.

“Geçmişten Geleceğe Sanayileşme, Planlama ve Kalkınma, Türkiye için Model Önerileri” başlığıyla toplanacak olan kongrede, Türkiye ve dünyadaki planlama ve kalkınma deneyimleri ile ülkemiz sanayisinin dünü, bugünü ve sanayideki gelişmeler ile teknoloji politikalarının küresel düzeyde analizi yapılarak Türkiye için alternatif model önerileri tartışılacak.

“Sanayi Kongrelerinde Önerilenler ve Sanayide Gerçekleşenler (Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım)” ile “Ülke Örnekleri ile Kalkınma ve Sanayileşme Modelleri” başlıklı raporlar, kitaplaştırılmış olarak katılımcılara dağıtılacak ve ilgili oturumlarda sunulacak.

TMMOB da kongreye “Planlamanın Sonu: 9. Kalkınma Planı” başlıklı bir rapor sunacak. “Ülke Örnekleri ile Kalkınma ve Sanayileşme Modelleri” raporunda Latin Amerika’dan Arjantin, Brezilya, Meksika ve Şili; Asya’dan Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Güney Kore, Tayland, Vietnam; Avrupa’dan İrlanda ve son olarak da Türkiye olmak üzere 14 ülkenin planlama, sanayileşme, kalkınma örnekleri inceleniyor. Açılışın ardından yapılacak olan oturumda, Prof. Dr. Korkut Boratav, “Planlama Olgusu” üzerine bir konferans verecek. Kongre 2007, sonuç bildirisi üzerine görüşlerin sunulacağı forum oturumu ile sona erecek.

Evrensel / 12.12.2007