“Yolsuzluk ve Yoksulluk”un konusu “dönüşüm ve soylulaştırma” idi.

Kanaltürk'te yayınlanan "Yolsuzluk ve Yoksulluk" adlı programın 5 Mayıs'taki bölümünde kamu varlıklarının satışı ve dönüşüm konuları ele alındı. Programa katılan YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asuman Türkün, yeni liberal politikalar doğrultusunda geliştirilen kentleşme stratejileri, dönüşüm, soylulaştırma sorunları üzerine görüşlerini açıkladı. Programa Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına Eyüp Muhçu da konuk olarak katıldı.