“Sıfır Noktası” 19-22 Nisan Arasında !

İlki Orta Doğu Teknik Üniversitesi ‘nde, üçüncüsü ise "Uyanış" temasıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde düzenlenen Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci Buluşması’nın dördüncüsü, bu yıl "Sıfır Noktası" teması ile 19-22 Nisan 2008 tarihleri arasında, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Erciyes Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci Buluşması Düzenleme Komitesi'nce yapılan açıklama şöyle: "Buluşmanın amacı, ilk olarak.. mesleğimizin ülke geleceği için önemini kavrayan ve kamu yararı bilincini benimseyen kişiler olarak bu yolun başında olan arkadaşlarımıza benimsetmek, daha sonra bilgi ve deneyimlerimizi aktararak karşılarına çıkacak zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır. Bu platformun devamlılığının sağlanması ve giderek artan bir katılımın olması temel beklentilerimizi oluşturmaktadır.

Günümüzde dünyanın yanı sıra ülkemizde de giderek şeffaflaşan kültürel farklılıkların tek bir çatı altında toplanılmak istenirken bizi biz yapan değer kayıplarının unutulması; toplumsal ve bireysel güvenin azalmasıyla karşımıza çıkar. Buda bir ulusun birlik oluşturamamasının en büyük nedenidir. İnsanlar giderek yabancılaşmaya, var olan mekânsal ve toplumsal değerler tükenmeye başlamıştır. Etrafımıza baktığımızda her mekân benzer, her düşünce bir, her insan eylemi aynıdır. Aynılıkların artmasıyla yeni kazanımlar sağlanamamış bununla birlikte var olanlarda bir bitişe sürüklenmiştir. Şehirlerimizin kendine özgü tarihi, kültürü, mimarisi, insan doğası, demografik yapısı yok olmuştur. İşte tam bu noktada koca bir sıfır bizi karşılar ve bu bitişin simgesidir. Ama bardağın dolu tarafı olarak sıfırı başlangıç almamızda olasıdır. bizim için sıfır noktası bir milat olmalıdır.

‘Sıfır Noktası’nı tema alan bu buluşma, ‘Uyanış’tan sonra bir başlangıcı, bir hareketi temsil etmektedir. Ana tema altında; hareket, mekân, planlama, plancı kavramları ‘Sıfır Noktası’ penceresinden ele alınacaktır. Bu kavramlar, ülke genelinde yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden gelen öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlarla irdelenecektir. Programda sunumların ardından gün içi etkinlikler, tema bağlamında atölye çalışmaları, sokak sergisi, Kayseri-Talas-Kültepe-Ağırnas gezisi ve partiler yer almaktadır.

Ülkemizde, bünyesinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü yer alan üniversitelerdeki tüm öğrenci arkadaşlarımız dört gün sürecek olan bu buluşmaya davetlidir. Katılımlarınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla…"

Organizasyona İzmir'deki DEÜ ve İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinden toplam 55 kişilik bir katılım olması bekleniyor.