“Kentleşme Şurası 2009” Deneyimi

Şubemiz, Türkiye’de kentleşme alanında ilk defa Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılmış olan Kentleşme Şurası’na İzmir’den katılmış olan komisyon üyelerinin, meslektaşlarımıza ve ilgili kesimlere bu çalışmaları aktarmaları amacıyla 9-16-23 Ekim 2010 tarihlerinde “KENTLEŞME ŞURASI 2009 DENEYİMİ” başlıklı paneller dizisi düzenleyecektir.

Panellerin ilki 9 Ekim 2010 Cumartesi günü Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde; ikincisi 16 Ekim 2010 Cumartesi günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi'nde, üçüncüsü ise 23 Ekim 2010 Cumartesi günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi'nde gerçekleştirilecektir. Aşağıda programı yer alan panellere tüm üyelerimiz davetlidir.

Kentleşme Şurası'na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

9 EKİM 2010

 

Mekansal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma

 • Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (İYTE)
 • Mehmet Yavuz TAŞÇI (Y. Mimar-Serbest)
 • Prof. Dr. Sezai GÖKSU (DEÜ)
 • Ar. Gör. Gökhan H. ERKAN (İYTE)

Saat: 13:00    

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ( Ulaşıma için bilgiler için tıklayınız.)

 

 

16 EKİM 2010

 

İklim Değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve Kentleşme

 • Nesrin ÖZDEMİR (İBŞB)

Saat: 10:00

Kentsel Dönüşüm, Konut ve Arsa Politikaları

 • Prof. Dr. Hülya KOÇ (DEÜ)
 • Hüseyin ÜLKÜ (HKMO)    

Saat: 12:00

 

Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim

 • Yrd. Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (DEÜ)

Saat: 14:00

Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (Üst Salonu) (Adres: Şair Eşref Bulvarı No:1/A Çankaya/İzmir)

 

23 EKİM 2010

 

Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım

 • Yrd. Doç. Dr. M. Yıldırım ORAL (DEÜ)

Saat: 10:00  

 

Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar

 • Yasemin ÖZBEK (Dikili Belediyesi)

Saat: 11:00  

 

Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilir Kentler

 • Akın KAZANÇOĞLU (İZTO)
 • Doç. Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ (DEÜ)

Saat: 12:30  

 

Kentsel Miras, Mekân Kalitesi ve Kentsel Tasarım

 • Prof. Dr. A. Emel GÖKSU (DEÜ)

Saat: 14:00 

 

Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim

 • Prof. Dr. Zerrin Toprak KAHRAMAN (DEÜ)
 • Yrd. Doç. Dr. Arife KARADAĞ (EÜ)

Saat: 15:30  

 

Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (Üst Salonu)