“Bir Kent Yaratmak” üzerine…

Marmara Fuarcılık'ın organize ettiği Kents Fuarlarının ilk günü olan 22 Şubat'ta düzenlenen "Bir Kent Yaratmak" başlıklı sempozyuma Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir konuşmacı olarak katıldı. Konak Belediye Başkanı Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Aydın Belediye Başkanı İlhami ORTEKİN ve Uşak Belediye Başkan Vekili'nin de katıldığı ..

 

oturumda, şehir plancılarının karşı karşıya bulundukları rant baskıları ve siyasi baskıları hatırlatan Çilingir,  şehir plancılarının ideal bir kent planlama konusunda yeterli donanıma sahip olarak mezun olduklarını ancak, planlama mevzuatındaki sıkıntılar, ölçek sorunları, çok otoriteli yapı, yerseçim sorunsalı ve kamu yararı kavramı gibi konulara değinerek ideal bir kent tasarımının önündeki engellerden söz etti.

Kültürpark'ta düzenlenen sempozyumun sonunda dinleyiciler konuşmacılara sorular yöneltti. "Spor" teması ile düzenlenen fuara kent mobilyaları ve yerel yönetimlere hizmet sağlayan pek çok firma stantları ile katıldı. Kents Fuarları, bu yıl içinde İzmir'den sonra Ankara ve Antalya'da da farklı temalarla düzenlenecek.