PROJE 2011’DE BİTECEK

PROJE 2011'DE BİTECEK

Sea Port projesi için ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehirc ve Bölge Planlama Bölümü'nün hazırladığı rapor doğrultusunda 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 uygulama planları hazırlandı. İlgili 13 ayrı kurum ve kuruluşun görüşleri üzerine yenilenerek hazırlanan planlar, Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi ve 3261 sayılı Kıyı Kanunu'nun 6. maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da onaylandı. Denizde yapılacak yapılar için Ulaştırma Bakanlığı DHL Genel Müdürlüğü ve nihai ÇED raporu için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın gerekli onayı alındı. 2008 Ocak ayında başlayacak proje için oluşturulan Danışma Kurulu'nda tanınmış birçok bilim insanı ve turizmci bulunuyor. Proje Koordinatörlüğü'nü Ahmet Yoldar 'ın yaptığı Sea Port'un 2011 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Cumhuriyet / 07.12.2007