ŞPO’DAN BASINA VE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA

13 Mart 2007 çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Kadir Topbaş tarafından; “Acaristanbul’un Altında Şehir Plancıları Odası’nın da İmzası Var” biçiminde bir beyanatta bulunulmuş, bu açıklama belediyenin internet sayfasında da yer almıştır.

Bu talihsiz ve gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan açıklama ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

1. Öncelikle, yapılan açıklamada sarf edilen “Şehir Plancıları Odası Başkanı’nın karar altında imzası var” cümlesi tamamı ile gerçek dışıdır, Odamız Genel Başkanının Koruma Kurullarında hiçbir surette üyeliği bulunmamakla birlikte, Odamızın Acaristanbul projesinde de olduğu gibi, orman ve kent talanlarına ilişkin kararlı ve açık karşı duruşu, kamuoyunun da çok iyi bildiği bir gerçektir. Eğer, açıklamada kastedilen Odamız İstanbul Şube Başkanı ise, kendisinin o dönemdeki Koruma Kurulu üyeliğinin Odamız tüzel kişiliği ve uygulamaları ile hiçbir ilişkisi olmadığını bildirmek isteriz.

2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında Meslek Odaları ve dolayısıyla Şehir Plancıları Odası temsil edilmemektedir. 5226 Sayılı Kanun ile değişik 2863 Sayılı Kanun Kurullardaki üyelikleri açıkça tarif etmekte olup, kurullarda görev alan meslek adamları Odalarını temsil etmemektedirler. Koruma kurullarında, Odamızı temsil eden hiçbir kurul üyesi bulunmamış olup, bu tür görevlerde bulunan kişiler Bakanlık tarafından üniversite veya serbest meslek alanlarından atanmaktadır.

Bu anlamda, Belediye Başkanının açıklamasında kastedilen Odamız İstanbul Şube Başkanının koruma kurulundaki üyeliği, TMMOB Şehir Plancıları Odasını temsil etme noktasına dayanmamaktadır. Sayın Kadir Topbaş’ın talihsiz açıklamalarında ilgili merkezi ve yerel idarelerin sorumsuzluğunu Şehir Plancıları Odasına bağlamaya çalışması, olsa olsa açık bir art niyetin ifadesidir.

3. Başkanın açıklamasında kendisinin de bir mimar ve aynı zamanda şehir plancısı olduğu yönünde değerlendirmeler yaptığını üzülerek izlemekteyiz. Başkanın Mimarlık diploması olmakla beraber kendisine Şehir Plancısı ünvanını nasıl kimin verdiğini anlamadığımız gibi, İstanbul kentinde yapılan uygulamalar, gerçekleştirilen planlar, satılan kamu arazileri, pazarlanan İstanbul üzerinden, bağlı bulunduğu meslek odası temsilcilerince, kendisinin mimarlığı ile ilgili bazı açıklamalarda bulunulduğunu kendisine ve kamuoyuna hatırlatırız.

4. TMMOB Şehir Plancıları Odasının yıllardır sürdürdüğü kamu yararına odaklı mücadeleyi, gerçekleri ifade eden açıklamaları, açtığı davaları, iptal ettirdiği plan ve yönetmelikleri vb. tüm çalışmalarını engellemeyi, başka bir deyişle, hedef şaşırtarak “Oda’nın sesini kesmeyi” amaçlıyorsa, bunun asla işe yaramayacağını, Odamıza yöneltilen bu haksız ve temelsiz suçlamalar karşısında konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna açıkça bildiririz.

Odamız şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve kentlerimiz lehine sürdürdüğü mücadeleden hiçbir koşulda vazgeçmeyecektir.

Hedef şaşırtıp kamuoyunu yanlış bilgilendirenlere ve Odamız çalışmalarını takip eden değerli kamuoyuna önemle duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu