ŞPO Hakkında

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Şehir Plancıları Odası, 1954 yılında yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı 23 meslek odasından biridir.

Günümüzde üye sayısı 3500’e ulaşan Şehir Plancıları Odası 1969 yılında kurulmuş; ulusal bir meslek örgütü olarak 8 şubesi , 25 il temsilciliği, 36 Mesleki Denetim Görevlisi  ile Türkiye genelinde örgütlenmiştir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 1992 yılında kurulmuştur. Şubemiz yetki sınırları içerisine İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli illeri girmektedir. İzmir Şube yetki sınırları içerisinde kayıtlı 420 üyemiz bulunmaktadır.

ODANIN İÇ ÖRGÜTLENMESİ

Şubenin en yüksek karar organı 2 yılda bir Ocak ayı içinde toplanan Genel Kurul’dur. Genel Kurul’da seçilen 7 asil ve 7 yedek toplam 14 kişiden oluşan Yönetim Kurulu odanın yönetim görevini üstlenmektedir.

Şubemiz yetki sınırları içerisindeki illerde il temsilcilikleri oluşturulmaktadır. Şu anda Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli illerinde il temsilcilikleri, Bodrum'da ise ilçe temsilciliğimiz bulunmaktadır.

Meslektaşlarımızın toplu olarak çalıştığı birimlerde iş yeri temsilcilikleri oluşturulmaktadır. İş yeri temsilcilikleri oda amaçlarının gerçekleştirilmesi, oda çalışmalarının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılması, iş yerlerinde üyelerin karşılaştıkları mesleki sorunların giderilmesi, öneri ve dileklerin odaya iletilmesi amacıyla kurulmaktadır.

Şubemizde üyelerimizden mesleki komisyonlar oluşturulmaktadır. Mesleki komisyonlar faaliyet alanları ile ilgili olarak oda görüşlerini oluşturmakta, ilgili yerlere sunmakta ve konuları ile ilgili etkinlikler düzenlemektedir.