ŞPO Basın Açıklaması: SİZ HİÇ ZENGİNLERİN MEKANININ YIKILDIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Toplumların tarihi, kentleri, kültürü, hafızası; sermaye ve paranın ise yıkıp yok etme gücü vardır.

Kentlerimizde fütursuz ve ucube bir yıkım makinesi dolaşıyor. Toplumsal hafızamızı, kültürümüz ve yaşam mekanlarımızı hedefleyen bu 'UCUBE'nin son durağı SULUKULE'dir.
Kentsel dönüşüm, yenileme projeleri altında sürdürülen bu yıkım ve yok etme kampanyası bir projenin parçasıdır. Bu proje toplumu işe yarayanlar ve yaramayanlar diye ikiye ayırmakta; işe yaramayanların ve mekanların üzerine kırmızı bir çizgi atmaktadır. Kentsel dönüşüm ve yenileme bu 'KIRMIZI ÇİZGİ'dir.

Hakim anlayış önce sosyal olarak tecrit ettiklerini mekansal olarak yok etmekte; bu mekanların yerine işe yarayanların/kentin yeni zenginlerinin UCUBE, tarihsiz, belleksiz mekanlarını koymaktadır.

'SULUKULE'ye konan çarpı, sadece bu alanda yaşayan bir toplumsal kesim üzerine konmamıştır. Üzerine çarpı konan, tüm ülkenin, İstanbul kentinin toplumsal hafızası ve değerleridir.

Sulukule için bir proje gereklidir. Ancak bu proje bugün ortaya konan mevcut toplumsal yapıya ve yaşama duyarsız, mültecileştirip yok eden anlayış olmamalıdır. İhtiyaç duyulan, içinde yaşayanlara saygı duyan, sorunlarını çözen, mevcut kültürel ve toplumsal değerleri koruyup geliştiren bir yaklaşım ve projedir.

Yıkım makinesini Acar Kent'e davet ediyoruz!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

12 Nisan 2008
Sulukule – İstanbul