ŞPO Basın Açıklaması: “YOLA DEVAM: TÜM KAYNAKLAR SERMAYEYE!”

İktidar Yola Devam Ediyor. 3996 Sayılı Yasada yapılan bir değişiklikle yap-işlet-devret modelinin uygulamasında sermaye lehine yeni düzenlemeler yapılmıştır. Değişiklik ile özellikle trafiği yoğun karayolları, kruvaziyer liman ve entegre tesislerinde yap-işlet-devret modeli ile özel sektöre devredilen tesis, işletme ve projelerde kamunun özel sektöre üste katkı payı ödemesi uygulaması getirilmekte ve bu işletmeleri üstlenecek firmalara kar garantisi sağlamaktadır.

Söz konusu düzenleme hükümetin kamu yararı kavramına çarpık yaklaşımını bir kez daha açık biçimde ortaya koymaktadır.

Bu yasanın altındaki zihniyet açıktır: sermayeye açılmak istenen otoyolların, limanların ve kıyıların kamu-özel işbirliği çerçevesinde talanının yeni yollarını bulmak! Kendisi başlıbaşına özel sektöre tanınan bir imtiyaz olan yap-işlet-devret modelinin bu şekilde değiştirilmesi kamu kaynaklarını bol keseden dağıtıp "üstü kalsın" demek anlamına gelmektedir.

İmar planı değişiklikleri ile imar hakları görülmemiş ölçülerde arttırılan bu tür alanların sermayeye açılması bir yana, bir de üste para verme yöntemi uygulamaya konmak istenmektedir. Böylece bu alanların işletmesini üstlenecek firmalara kar etme garantisi verilirken, kamu kaynakları da bu kesimlere peşkeş çekilmiş olacaktır.

Aynı anlayış, kentsel kaynakların gerçek sahibi olan kentlilere ucuz su ve ekmek gibi temel hizmet sunulduğunda, Dikili örneğinde olduğu gibi, Belediye Başkanları hakkında soruşturma açabilmektedir. Ancak iktidar, sermaye gruplarına yönelik benzer yaklaşımı meşru görmekte ve yasalaştırabilmektedir. Bu örnek mevcut iktidarın ve yerel uzantılarının halkın değil, sermayenin yanında olduğunu açık seçik göstermektedir.

Bu uygulamayı getirenleri, barınma hakları ellerinden alınan kentsel dönüşüm mağdurlarına; meraları, tarlaları, ormanları, arazileri imar talanına uğrayan köylüye; ısrarla çağdaş bir şekilde planlanmayan kentlerde çağdaşlıktan uzak yerel yöneticilerin pahalı yerel hizmetlerine mecbur bırakılan kentliye de aynı ölçüde cömert davranmaya davet ediyoruz!

YAP-İŞLET-DEVRET, "ÜSTÜ KALSIN!"

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu