ŞPO Basın Açıklaması: HAKİM DÜZENİN KARANLIK YÜZÜ: BİR BİDON BENZİNLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Şehir Plancıları Odası, 25 Ağustos 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını yazımız devamında okuyabilirsiniz…

 

HAKİM DÜZENİN KARANLIK YÜZÜ: BİR BİDON BENZİNLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bilindiği gibi, Dikmen Vadisi üzerine oynanan rant merkezli kentsel dönüşüm oyunu karşısında, bu bölgede yaşayanlar kararlı bir duruşla, uzun süredir bu oyunlara hayır dediler. Adeta bir savaş alanına döndürülen mahallede, tüm sıkıntı ve olumsuzluklara rağmen yaşama ve barınma haklarını onurlu bir mücadele örneğiyle savunan Dikmen Halkı, kuşkusuz büyük kentlerde kentsel dönüşüm adı altında yoksul ve emekçi halkın maruz kaldığı saldırılara karşı önemli bir moral kaynağı olmuştur. Bu durumun farkında olan iktidar ve güç odakları geçmişte yaşanan pervasız ve çirkin saldırılarına devam etmektedir. Geçtiğimiz gece bu alanın ve mücadelenin merkezinde yer alan "Barınma Hakkı Bürosu" bölgeye üç araçla gelen ve organize bir grup oldukları anlaşılan bir kesim tarafından yakılarak, kullanılamaz hale getirildi, belgeler yandı, yerleşmede yaşayanlarca beslenen iki ördek vahşi biçimde yangında can verdi.

Projeleri, dozerleri, yeni rantiye orta sınıfları ile bu alanı işgal etmek için önlerinde bu alanda yaşayan Dikmenliler dışında bir engel görmeyen ve liderliğini İ. Melih Gökçek'in yaptığı bu anlayışın bölge halkına olan düşmanlığı bilinen bir durumdur. Daha önce bölge halkının kendi çabaları ile oluşturduğu çocuk parkına bile hoşgörü göstermeyen bu anlayışın, ortaya çıkan durumdan doğrudan ya da dolaylı sorumluluğu vardır. Benzer sorumluluğun gecekonduluları suçlu, aylak ve işsiz olarak niteleyip, hedef gösteren başta TOKİ Başkanı olmak üzere geniş bir kesimce paylaşıldığı da açıktır.

Ortaya çıkan yeni durum, "Kentsel Dönüşüm" diye adlandırılan karanlık projenin gerçek yüzünü ortaya koymuş bulunuyor. Bu tür bir gelişme karşısında, Cumhuriyet Savcılarımızın harekete geçmesini ve başta İ. Melih Gökçek olmak üzere, gecekondulu kesimlere husumet üretenlerin ifadesini almasını ve soruşturma başlatmasını talep ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası örgütlülüğü olarak, yaşam alanlarının tasfiyesinde giderek vahşileşen yöntemler kullanan anlayışa karşı toplumun tüm güçleriyle birlikte mücadelenin içinde yer almaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası