Planlamada Yeni Düzenlemeler Panelde Tartışıldı.

"Planlamada Yeni Kurumsal ve Yasal Düzenlemeler" başlıklı Panel, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Şubemiz ile birlikte DEÜ ve İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlıklarının desteğiyle gerçekleşen panelde özellikle son dönemde planlamada kurumsal ve yasal düzenlemeler..

 ve bunların getirdiği karmaşık yapı içerisinde ortaya çıkan durum, çevre düzeni planları, kentsel bölge nazım imar planı, il çevre düzeni planının parçalı olarak çıkması muhtemel ihaleleri, onay süreçleri, yetkiler, sınırlar ve otoriteler tartışıldı. DEÜ öğretim üyesi Prof.Dr. Sezai Göksu'nun yönettiği panel oturumunda meslektaşlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeliha Demirel, İzmir 1 Nolu Koruma Bölge Kurulu'ndan Asiye Pervanlar, İzmir İl Özel İdare'den Aslı Özaylak, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nden Zühre Çelik, İller Bankası 3. Bölge Müdürlüğü'nden Mustafa Sayar konuşmacı olarak yer aldılar. Aralarında İzmir'deki her iki üniversiteden öğrenciler ve meslektaşlarımızın yer aldığı yaklaşık 200'e yakın katılımcının dinlediği panelde sunumların ardından, ara vermeksizin geçilen Forum oturumunu İYTE öğretim üyesi Doç. Dr. Semahat Özdemir yönetti. Bu bölümde ilk olarak konuşmacılara yöneltilen soruların ardından, salonda yer alan katılımcılar ile birlikte sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışıldı. {nomultithumb}