Plan geçti, ama benim hâlâ endişem var

YARIŞMAYLA belirlenen yeni İzmir planının; bir kez daha “yürütmeyi durdurma” istemiyle yargı yoluna gideceğinden…

İzmir’in değil, Türkiye’ye örnek olabilecek bir kentsel yenileme projesini özellikle İzmirlilerin görememesinden…
Sadece Mimarlar, Şehir Plancıları Odası değil, diğer odaların da üzerine vazife olmayan konulara burunlarını soktukları gibi “Yeni İzmir Planına” itiraz etmelerinden…
Endişem var…
Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası’nın da medyatik davaları daha çok sevmesinden…
Dereler, tepeler yağmalanırken; her taraf gecekonduyla kaplanırken ağzını açmayanların şimdi bu projeye karşı çıkmalarından…
Sivil toplum örgütlerinin kentin geleceğini ilgilendiren bazı konularda ağırlığını koyamamasından…
Endişem var…
Bazı kişilerin yine “kamu yararı” deyip, Türkiye’nin geleceğine ipotek koymasından…
Binbir gerekçe gösterenlerin, dünyadaki teknolojik gelişmelerden haberinin olmamasından…
Projelerin, yatırımların zaman zaman siyasi mücadelelere kurban verilmesinden…
Endişem var…
Kentlerde bir güzellik yaratmadan bütünü etkilemenin mümkün olmadığını bilmemelerinden…
Gençlerimizin işsizlik dolayısıyla İstanbul’a, Ankara’ya hatta Bursa’ya, Antalya’ya, Denizli’ye gitmelerinin nedenlerini bir türlü anlamamalarından…
“Tersine göç” fikrini akıllarına bile getirmemesinden…
Endişem var…
Bazı koltukları işgal edenlerin bunun gereğini yeterince yapmamalarından…
Geçen zamanı önemsememelerinden…
Üstelik bu halden mutlu olmalarından…
Endişem var…
Mangalda kül bırakmayanların, yuvarlak masada sessiz kalmalarından…
Dışarıdan İzmir’e sempatiyle bakanların giderek uzaklaşmalarından ve bunu kenti yönetenlerin görememelerinden…
Endişem var…
“Daha güzel bir İzmir” hayali kuramayanlardan…
On yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, hala bazı yatırımların abitmemesinden…
“Vizyon” kavramının içini boşaltanlardan, dünyayı okuyamayanlardan…
Endişem var…
Peki sizin yok mu?

Kaynak: Hürriyet Ege – 22.07.2010