Plan değişti, Tekel binası Kültür Merkezi oluyor

HaberEkspres – 11.01.2007

Konak Belediye Meclisi toplantısında, Alsancak'ta bulunan eski Tekel Sigara Fabrikası'nın bulunduğu alanın, imar planlarına kültür merkezi olarak işlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ, Özelleştirme İdare Başkanlığı tarafından kongre ve kültür merkezi olarak değerlendirilmesi amacıyla 49 yıllığına kiralama ihalesine çıktığı alanın, imar planlarında resmi tesis olarak görüldüğünü söyledi.
Alınan karardan sonra, alanın kültür merkezi olarak değerlendirilmesi yolunun açıldığını belirten Tunçağ, böylece bir eksikliğin giderildiğini kaydetti.
Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan ticaret seçenekli konut alanının özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesi talebi, mecliste tartışma yarattı. İmar Komisyonu Üyeleri, özel sağlık tesisi için bin 300 metrekare alan şartı arandığını, bu nedenle talebin oy çokluğu ile red edildiğini söylediler. AKP'li meclis üyesi Murat Akdemir ise kendisinin aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda görev aldığını, bin 300 metrekare şartının, büyükşehirde aranmadığını, Konak Belediyesi Planlama Müdürü'nün Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçerek bu konuyu görüşmesini, önergenin gündemde kalmasını istedi.
CHP'li Salih Göçmen, bin 300 metrekare alan şartının arandığını ve komisyon raporunun oylanmasını talep etti.
Yapılan diğer konuşmalardan sonra önergenin gündemde kalması oy birliği ile kabul edildi.
Alsancak'ta bulunan Özel Sağlık Hastanesi'nin ruhsatsız ek binaları için plan değişikliği talebi, oy birliği ile red edildi. Alınan kararla aralarında ilave kat ve ameliyathanelerinin de bulunduğu bölümün yıkımının önü açıldı. Öte yandan, Günaltay Mahallesindeki sosyal tesis alanının özel yurda dönüştürülmesi talebi, CHP'li meclis üyelerinin muhalefeti ile red edildi. AKP'li üye Murat Akdemir, yurt yapımında kamu yararı bulunduğunu, parsel sahibinin 4 parseli otopark yapılması karşılığında bedelsiz olarak devretmeye hazır olduğunu ve yoğunluk artışı getirmediğini söyledi. CHP'li üyeler ise bölgede yoğunluk artışı olacağını ve emsal teşkil edeceğini belirttiler.