Piriştina Ödülleri 2008 için DEÜ’de Jüri Çalışmaları Devam Ediyor

Şubemizce İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın anısına verilen Ahmet Piriştina Onur Ödülleri'nin beşincisi için jüri çalışmaları devam ediyor. İzmir'de Şehir ve Bölge Planlama Bölümü yer alan iki üniversitenin son sınıf, son projeleri arasında araştırmacı, özgün ve yeni bulgular içeren, benzer örnekler için ışık tutucu, kentsel ve kamusal gereksinimlere duyarlı, ilkeli ve etik duyarlılık içeren 3 proje beş yıldan beri ödül alıyor. Bu yıl da..

ödüller için İYTE ve DEÜ jürilerinde Şubemizi ve üniversiteleri temsilen belirlenen jüriler değerlendirmelerini yapmaya devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde jüri, DEÜ adına Prof.Dr. Sezai Göksu, Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Oral, Yrd.Doç.Dr. Mert Çubukçu, Öğr.Gör.Dr. Levent Ünverdi ile ŞPO İzmir Şubesi adına Sabri Yüksel ve Ar.Gör.Dr. Burcu Sılaydın'dan oluştu.